www.vjff.net Hovedside Lø. 25. jan. 2020
Meny

Vefsn Jeger- og Fiskerforening
Postboks 281
8651 Mosjøen 

 
Org.nr. 986083804

 

Kontakt oss på e-post eller telefon

 

Ny Epostadresse til foreningen.

 

vefsnjff@gmail.com

 

Tlf.nr. finner du her

 

Webansvarlig

 

Bli medlem i

Vefsn Jeger- og Fiskerforening

 

"Trykk her for mer info"

 

 

Sjekk dine fordeler som NJFF medlen

 

 

 

 

 

Verv en venn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

Hovedsponsor
Sponsorer

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

________________
Info / Nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 1.6.2014

"Klikk" for å åpne nyhetsbrev fra INATUR

Oppdatert 31.3.2019

Oppdatert 15. mars

 Oppdatert 6.2.2017

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Oppdatert: 26.10.2012 

_______________
Linker

 

Fjelltrimmen

 

TurkartHelgeland

 

 

 

Turportal tilrettelagt av Statskog

 

 Jakt-fiskekart for Helgeland og Salten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Klikk" for å åpne portalen

Ny Versjon av Helgelandskartet

  

 

 "Klikk" for å åpne siden fiskealarmen,no

 

 

 

 

Jeger Registret

Jegerprøven

Statskog

 

  

 

 

 

Alstahaug JFF

Alle hundeklubber i Norge

Austbakken`s Kennel

Bodø JFF

Brurskanken Turlag

Børgefjell Nasjonalparkstyre Byrkije

Lomsdal-Visten Nasjonalpark

Drevja.com

Direktoratet for naturforvaltning

Fiske i Vefsna

Fjelloven

Fuglehundklubbenes forbund

Helgeland 

Jaktvollen

Kennel Vakkerdalen

Kursagenten (40 jakthundkurs)

Kurs for jakthunder

Miljøverndepartementet

Mosjøen

Oladalens Venner

Rana JFF

Skjørlægdas Naturreservat

Svenska Jägareförbundet

Trondheim JFF 

Vefsna

Innkommende årsmeldinger og handlingsplaner

De som mangler blir lagt ut etterhvert som de kommer inn.

[11.03.2019]
Innkalling til utvidet styremøte

Sted: Kommunehuset (hos John P)
Tidspunkt: Torsdag 28.02. 2019 klokken 18:00

Saker:

 • Forberedelser til generalforsamling
  Vindmøllepark-status forhandlinger, møter med statskog,
 • Avtale med HSB.
  Saker fra undergruppene og eventuelle oppfølgingssaker.

 

Referat fra Utvidet Styremøte
[25.02.2019]
Møte mellom Nordland JFF, lokalforeninger og Statskog

 

Hei,
Har sammenfattet et utkast til referat fra møte den 04.03.19 om fremtidig tilrettelegging for allmennhetens fiske på Statens grunn i Vefsna og fornyelse av eksisterende takseringsavtaler på Helgeland
Gi gjerne beskjed om dere har innspill til endringer/mangler/andre ting, så tar vi det derfra.

Med vennlig hilsen
Lars Movik
jakt- og fiskekonsulent | 902 26 603

Møtereferat

[07.03.2019]
Eiermøte 1-19/Generalforsamling 2019 Vefsnlaks AS

Hei

På sist styremøte ble fastlagt datoer for Eiermøte 1-19 og Generalforsamling 2019
Eiermøte 1-19 avholdes 3. april med møtestart 19.00 (styret møter 18.00)
Generalforsamling avholdes 15. mai med møtestart kl. 19.00.
Dette til deres informasjon. Innkallinger med angivelse av møtested sendes ut senerefølger med det første.

Jeg vedlegger notat vedrørende eierskap til laksetrappene. Trappeprosjektene er hovedoppgaven for Vefsnlaks for tiden, og vil nok være dette i noen år fremover. I tillegg er arbeidet med å sikre adkomst til Vefsna ved bygging av viltgjerde og oppfølging av det kommunale arbeid med infrastrukturplan svært viktig, men også arbeidskrevende. Mer info om disse sakene vil være hovedtema på eiermøtet, sammen med info om sesongen 2019 fra Forvaltningslagene.

Vi kan informere om at foraltningslaget i Drevjo nå har vedtatt å gå inn på eiersiden i Vefsnlaks, noe som gir det aller beste grunnlag for nært samarbeid mellom de tre vasdragene Vefsna, Fusta og Drevjo.

For Vefsnlaks AS
Jim Nerdal

Notat Eierskap.pdf

[07.03.2019]
Referat orienteringsmøt vindkraft.

Til stede:

 • Morten Selnes Norconsult.
 • Mattias Tørnkvist Elous.
 • Ørjan Rosvold Elous.
 • Torkil Berg VJFF
 • Per Tomas Eiterstraum VJFF

Det ble orientert om planen for veier og vindmøller i området, og det ble stilt spørsmål om de eventuelle ulemper det ville være for vår aktivitet.


Stien til Lavasshytta blir berørt der veien krysser i fjellet, men anlegget vil tillate passering uten nevneverdig hindring.


Prosjektledelsen hadde ingen kunnskap om fuglehundgruppa og jaktskyteanlegget sin aktivitet og behov for adkomst opp Tverådalen.


Det ble først hevdet at vegen skulle være farbar det meste av tiden anlegget skulle foregå.
Etter en del diskusjon om vårt behov for tilgang store deler av døgnet ble det satt fram forslag fra prosjektgruppa om en kompensasjon noe vi signaliserte kunne være en løsning.


Da det ennå var mang uklarheter om framdrift og omfang av anlegget og de ulemper dette måtte tilføre oss ble vi enige om å møtes ved en senere anledning og når mer av planen er på plass.


Ref. Per Tomas.

[18.02.2019]
Innspill til nasjonal ramme for vindkraft på land

Bakgrunn
Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i
oppdrag å lede arbeidet med å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Fra
Departementet heter det at de ønsker å legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom
vindkraft, og viser til energimeldingen. Det tas utgangspunkt i vindressurser og nettkapasitet,
som igjen skal vurderes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn.

 

Hele dokumentet kan leses HER

[18.02.2019]
Årets hunder i VJFF 2018

Årets ung hund i VJFF 2018.
Gordonsetter, Børgsjiten,s Balder
Eier og fører Mette Vindstad og Kjell Arne Antonsen.

 

Årets hund i VJFF 2018.
1. Breton, Bekkaurens, Eira.
Eier og fører, Eva Hovde og Trygve Nordås.

____________________________


2. Vorstehhund, Absolute Actions La Luna
Eier og fører, Bente Hyttebakk og Eirik Angermo.

__________________________


3. Pointer Furukollens Sako 85 Brown Bear.
Eier og fører, Bente Hyttebakk og Eirik Angermo

Utstillingshunder i VJFF 2018.

Vorstehhund, Absolute Action La Luna.
NUCH-SUCH- innmeldt til Internasjonalt sertifikat.

Breton, Bekkaurens Eira.
Eier og fører Eva Hovde og Trygve Nordås
NUCH.

[05.02.2019]
Hattfjelldalsprøven 2019

[25.01.2019]
Sosialtrening for gruppe 7 hunder

VJFF fuglehund gruppa starter sosialtrening for gruppe 7 hunder på Skjervengan førstkommende onsdag kl 1800.
Treningskveldene blir lagt opp som sosialtrening, dressur, apport og mulighet for apportbevis.
Onsdag den 30.01.19 blir det medlemsmøte i fuglehund gruppa, der vi planlegger et års program m/mer.
Erfarne fuglehund folk er med å lede treningskveldene.
Møt opp og skap et godt fuglehund miljø.
Dersom du lurer på noe ring Walter 975 19673

[16.01.2019]
Vjff takker for støtten

Vefsn Jeger og Fiskerforening takker for støtten gjennom grasrotandelen i 2018.
Fortsett gjerne å støtt oss i 2019 også.

Her er det mulig for flere å gi støtte til oss igjennom grasrotandelen

Støtt VJFF
[17.01.2019]
Grunnkurs Jakthund

NJFF Nordland arrangerer Grunnkurs Jakthund på Blåfjell Hundesenter i Drevja 8. – 10. mars 2019.
Dette er det eneste grunnkurset som NJFF Nordland har planlagt i 2019.
Det er mulig å bestille overnatting og mat på hundesenteret - kontakt Ronny Daleng på tlf 416 37 711.


Her finner du mer info og påmelding.

[16.01.2019]
<< Forrige 34-44 av 574 Neste >>
         Info  2019

Høyre marg:

VJFF - NJFF - NJFF Nordland

NJFFs jakt og fiskesenter

Fylkesmannen - Norsk kenel klub

Fuglehund Klubbenes Forbund

Venstre marg:

Info Vefsn kommune.

Nyhetsbrev fra Inatur, Nina,

Forum for Natur og Friluftsliv -

Nordland og andre organisasjoner.

Begge marger blir fortløpende

oppdatert!

____________________________

 

       

  

Info fra hovedstyret

Oppdatert 1.3.2018

Les mer 

   

 

Fuglehundgruppa:

Div. resultater

Div. bilder  

         

 

Jaktskytegruppa:

Div. resultater

 

 

 

NYTT FRA

STUDIELEDER

 Les mer

 

              

 

Vefsn Jeger og Fiskerforening

 

 

 

 

Fuglehundgruppa    

 


 

 

 

Jaktskyteanlegget

 

 

 

 

 _______________________
 
 

 

Norges Jeger og Fiskerforbund på FacebookNJFF

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Oppdatert

 
Rundskriv 4-2010
 
 
 
 
 

 Oppdatert:

           

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _____________________
               

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

" Nytt fra Norsk kennel klub"

 Oppdatert:

_________________________

 

 Oppdatert:

_________________________

                 

VJFF eier og driver 5 hytter.

En av disse hyttene,

Langskarneshytta er en åpen

hytte som kan benyttes

vederlagsfritt.

 Oversikt over alle VJFFs hytter

Les mer om hyttene 

  

 

 

Harejakt (klikk for større bilde)

Bilde er tatt på juleaften 1886.

Innsendt av: Lillian Jacobsen

 

"klikk" for større bilde

Tom Roger Strøm og Krabbstuas Zanto  

 

 

Vi ønsker flere bilder fra

våre medlemmer.

Bildene sendes til Webansvarlig 

  

 

VJFF ? Vefsn Jeger- og Fiskerforening
web: info helgeland