Mosjøen 11.01.08

 

Vefsn jeger- og fiskerforening

 

Styremøte nr. 1/2008 - Møteinnkalling

Dato: Torsdag 17.01.2008

Tid:     KL. 19.30

Sted:   Vegvesenets kantine Mathias Brunsgt. 12

 

Til:      Geir J. Mathisen, Harald Mortensen, Synnøve M. Stenersen, Arnt E. Teodorsen, Arne Rasmussen, Walter Paulsen, Geir Schei, Svein A. Johnsen, Günther Haas, Dagfinn Brækken

 

SAKSLISTE:

 

Sak 1.1.08:     Referat styremøte nr 3/2007

 

Sak 1.2.08:     Innkomne dokument

 

Sak 1.3.08:     Status alle grupper, aktiviteter, arrangement, økonomi, etc.        

 

Sak 1.4.08:     Skuddpremie på mårhund  

 

Sak 1.5.08:     Årsmøtet 2007

 

Sak 1.6.08:     Annet

 

NB! Styremedlemmer som ikke kan møte må skaffe stedfortreder

 

 

Dagfinn Brækken

sek.