Mosjøen 14.02.08

 

Vefsn jeger- og fiskerforening

 

Styremøte nr. 2/2008 - Møteinnkalling

Dato: Mandag 18.02.2008

Tid:     KL. 19.00

Sted:   Vegvesenets kantine Mathias Brunsgt. 12

 

Til:      Geir J. Mathisen, Harald Mortensen, Synnøve M. Stenersen, Arnt E. Teodorsen, Arne Rasmussen, Walter Paulsen, Geir Schei, Svein A. Johnsen, Günther Haas, Dagfinn Brækken

 

SAKSLISTE:

 

Sak 2.1.08:     Referat styremøte nr 1/2008

 

Sak 2.2.08:     Innkomne dokument

 

Sak 2.3.08:     Årsmøtet 2007

-         valg

-         årsmeldinger 2007

-         handlingsplaner 2008

-         regnskap 2007

-         budsjett 2008

-         annet

 

Sak 2.4.08:     Annet

 

NB! Styremedlemmer som ikke kan møte må skaffe stedfortreder

 

 

Dagfinn Brækken

sek.