Vefsn jeger- og fiskerforening

 

Referat fra styremøte nr. 2/2008

Møtedato:                  18.02.08

Følgende møtte:         Geir J. Mathisen, Synnøve Stenersen, Arne Rasmussen, Günther Haas, Walter Paulsen, Svein A. Johnsen, Geir Schei, Arnt E. Teodorsen, Harald Mortensen, Dagfinn Brækken

Referat sendes:         Møtedeltakere og Magne Mikaelsen

 

SAK 2.1.08     Referat nr. 1/2008.

Sak 1.6.08. Annet.

 

Kontor/lager.

Ledig lokaler i Folkets hus. Walter og Geir J. kontakter huseier for innhenting av pris etc.

 

Aversjonsdresur hund-sau

Geir Jonny tar initiativ til møte mellom harehundgruppa og fuglehundgruppa for å enes om praktisk gjennomføring strømming hund/sau.

 

Vernevedtak for Vefsna

Harald ba hovedlaget sende henvendelse til Norges JFF for å få en sentral forespørsel om hvorfor vernevedtaket utsettes.

Harald og Dagfinn skulle forfatte brevet.

 

Før brev fra Vefsn JFF ble sendt ble saken behandlet i Stortingets spørretime

6. feb. etter spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V).

Brev til Norges JFF ble derfor ikke sendt.

 

SAK 2.2.08     Innkomne dokument            

Fordelt reklamemateriell.

 

SAK 3.2.08     Årsmøte 2007

Valg.

Valgkomiteen overleverte foreløpig forslag til styresammensetning.

I noen av gruppene er det noen mangler.

Hovedstyret anmoder gruppene som ikke er fulltallig å gjøre en ekstra innsats for å skaffe komplette styrer.

 

Årsmeldinger 2007

Mangler årsmelding fra en hytte, Dagfinn tar kontakt med leder i hyttestyret

 

Handlingsplan 2008

Mangler handlingsplan fra en hytte, Dagfinn tar kontakt med leder i hyttestyret

 

Regnskap 2007

Mangler regnskap fra en hytte, Synnøve tar kontakt med kasserer i hyttestyret

 

Budsjett 2008

Mangler budsjett fra en hytte, Synnøve tar kontakt med kasserer i hyttestyret

Annet

Dato for årsmøte 2008 settes til torsdag 3. april.

SAK 2.4.08     Annet

 

Forvaltningsplan for Børgefjell nasjonalpark

Forvaltningsplanen er sendt ut til høring. Det arrangeres orienteringsmøte 04.03.08 i kommunestyresalen, Grane kommunehus.

Høringsfrist 14.04.08.

 

                        Søknad om støtte til autorisasjon som jegerprøveinstruktør

Arild-Bjørn Solvang, som studerer ved Høgskolen i Hedemark, søker om økonomisk støtte på 2000 kr til autorisasjon som jaktprøveinstruktør.

Walter Paulsen tar kontakt med Solvang og Walter gis myndighet fra hovedstyret i å vurdere økonomisk støtte.

 

Årsmøte i Nordland JFF

Årsmøte på Stokmarknes 29. og 30. mars.

Ingen i hovedstyret har mulighet til å delta.

 

                        Søknad fra fuglehundgruppa på midler til kjøp av PC

Fuglehundgruppa søker om bruk av egne midler til kjøp av PC for bruk ved arrangement av fuglehundprøver.

Hovedstyret har ingen merknader til kjøp av PC og ber gruppa legge kjøpet inn i budsjettet for 2008.

 

Bruk av foreningens nettadresse

Nettsideansvarig Magne Mikaelsen ber om at foreningens nettadresse synliggjøres ved annonsering i avisene. Han ser også for seg at foreningen kunne ha hatt en liten annonse av og til, som oppfordret til bruk av nettstedet.

Hovedstyret er ening i Magne sitt innspill og vil bli fulgt opp ved senere annonseringer. Det skal også annonseres der det reklameres for vårt nettsted.

 

Jegerprøvekurs og deltakerpris

Studieleder Walter synes dagens priser er noe lave.

Dagens pris for medlemmer er 1200 kr og ikkemedlemmer er 1600 kr.

Hovedstyret går inn for følgende nye priser:

Medlemmer: 1200 kr

Ikkemedlemmer: 1800 kr

 

Søknad på lån for betaling av skudd og duer til jaktskyteanlegg

Jaktskytegruppen søker om lån på 47000 kr for å dekke innkjøp av duer og skudd. Lånet betales tilbake til høsten nå sesongen ved jaktskyteanlegget er over.

Kasserer Synnøve i hovedlaget overfører 47000 kr til jaktskyteanleggets konto.

 

 

 

                      

                        Referent

Dagfinn Brækken

21.02.08