www.vjff.net Fuglehundgruppa | Fuglehundklubbens Forbund Lø. 16. jan. 2021
Meny

Vefsn Jeger- og Fiskerforening
Postboks 281
8651 Mosjøen 

 
Org.nr. 986083804

 

Kontakt oss på e-post eller telefon

 

Ny Epostadresse til foreningen.

 

vefsnjff@gmail.com

 

Tlf.nr. finner du her

 

Webansvarlig

 

Bli medlem i

Vefsn Jeger- og Fiskerforening

 

"Trykk her for mer info"

 

 

Sjekk dine fordeler som NJFF medlen

 

 

 

 

 

Verv en venn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

Hovedsponsor
Sponsorer

 


 

 

 

 

 

 

 

 

________________
Info / Nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 1.6.2014

"Klikk" for å åpne nyhetsbrev fra INATUR

Oppdatert 31.3.2019

Oppdatert 15. mars

 Oppdatert 6.2.2017

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Oppdatert: 26.10.2012 

_______________
Linker

 

Fjelltrimmen

 

TurkartHelgeland

 

 

 

Turportal tilrettelagt av Statskog

 

 Jakt-fiskekart for Helgeland og Salten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Klikk" for å åpne portalen

Ny Versjon av Helgelandskartet

  

 

 "Klikk" for å åpne siden fiskealarmen,no

 

 

 

 

Jeger Registret

Jegerprøven

Statskog

 

  

 

 

 

Alstahaug JFF

Alle hundeklubber i Norge

Austbakken`s Kennel

Bodø JFF

Brurskanken Turlag

Børgefjell Nasjonalparkstyre Byrkije

Lomsdal-Visten Nasjonalpark

Drevja.com

Direktoratet for naturforvaltning

Fiske i Vefsna

Fjelloven

Fuglehundklubbenes forbund

Helgeland 

Jaktvollen

Kennel Vakkerdalen

Kursagenten (40 jakthundkurs)

Kurs for jakthunder

Miljøverndepartementet

Mosjøen

Oladalens Venner

Rana JFF

Skjørlægdas Naturreservat

Svenska Jägareförbundet

Trondheim JFF 

Vefsna

 Nytt fra FKF

 Siden blir forløpende oppdatert!

 

2014

6.6.2014

 

FKFs utfyllende informasjon til sak 3.4 på Fuglehundtinget 2014

 

2.6.2014

 

Informasjon vedrørende medlemsklubber i FKF med annen organisatorisk tilknytning

 

27.5.2014

 

Vedlagt følger brev fra fuglehundgruppene i Bodø,Rana og Vefsn Jeger-og fiskerforeninger til medlemsklubbene i FKF.

Brevet omhandler sak 3.4. på Fuglehundtinget 14. juni 2014 – «medlemsklubber med annen organisatorisk hovedtilknytning».

Dette er en svært viktig sak – både prinsipielt og for de berørte organisasjonene.

Vi håper samtlige klubber tar seg tid til å lese brevet og ber om tilsutning til vårt forslag til vedtak i fuglehundtinget 2014.

For fuglehundgruppene i Bodø, Rana og Vefsn JFF.

Mikkel Sinclair Lyngar

 

Fra Fuglehundgruppene i Bodø JFF, Rana JFF og Vefsn JFF.

 

23.5.2014

 

Vedlagt følger brev fra Fuglehundgruppa i Tromsø hundeklubb til medlemsklubbene i FKF. Brevet omhandler sak 3.4. på Fuglehundtinget 14. juni 2014 – «medlemsklubber med annen organisatorisk hovedtilknytning».

Dette er en svært viktig sak – både prinsipielt og for de berørte organisasjonene. Vi ber om støtte for vårt forslag på Fuglehundtinget.

Med vennlig hilsen

Lars Kristoffersen
Leder/Fuglehundgruppa
Tlf. 99250195

 

FUGLEHUNDTINGET 2014 – SAK 3.4 MEDLEMSKLUBBER I FKF MED ANNEN ORGANISATORISK HOVEDTILKNYTNING

  

2013

16.12.2013:

 

Jaktprøver vinteren 2014.

 

Hei!

Angående arbeid i SU Søndre Nordland

Vedlagt oversendes brev m/vedlegg fra leder i FKF.

1 Bakgrun:

FKF har i flere år fått rapporter om at arbeidet i SU Søndre Nordland ikke blir utført i henhold til mandat for SU som er blitt utarbeidet av klubbene i hele landet og godkjent på fuglehundtinget/RS2011.

FKF har sett seg nødt til å gripe inn i saken.

 

Mvh
Ellen B. Dobloug
Sekretær

 

 

26.08.2013:

 

Avgift semifinale og finale.

 

Til klubbenes jaktprøvekomiteer

 

FKF presiserer følgende regelverk når det avgift semifinale og finale høyfjellsprøver:

 

Eks. 1:

2 dagers VK med kvalifisering 1. dag og finale 2. dag:

Kr. 100,- for finale.

Her har deltakeren betalt kr. 450,- for kvalifisering 1. dag og da blir det kr. 100,- for finale 2. dag.

 

Eks. 2:

3 dagers VK med kvalifisering 1. dag, semifinale 2. dag og finale 3. dag:

Kr. 200,- for semifinale og kr. 100,- for finale.

Her har deltakeren betalt kr. 450,- for kvalifisering 1. dag, kr. 200,- for semifinale 2. dag og kr. 100,- for finale 3. dag.

 

For 2 dagers VK er det ikke anledning til å ta kr. 200,- for finale.  Dette beløpet gjelder kun semifinale ved 3-dagers VK.

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

 

 

30.04.2013: 

 

Ny betalingsrutine for jakt- og brukshundprøver - VIKTIG!

Hei!

 
Fra høstens prøver vil innbetalingsrutinen for NKKS aktivitetsavgift (har ikke noe å gjøre med FKFs avgift til dommerutdanningsfond!) bli endret, - se mail nedenfor.
Dette må klubbene informere alle sine prøvekomiteer om!
 
Mvh
Ellen B. Dobloug
Sekretær
FKF

 

 

 

14.02.2013

 

 Valg i NKK RS 2013

 

 

Til styret i FKFs medlemsklubber.
 
 
I den nye tilslutningsmodellen til NKK, vil FKF være den formelt riktige forslagsstiller når det gjelder kandidater til valg på NKKs RS.
 
Forslag til kandidater må være FKFs sekretær i hende senest ved arbeidsdagens slutt 31. juli gjeldende år, epost: ellenbd@online.no.
 
FKF vil videresende forslagene innen frist satt av NKK.  Hvem som er på valg vil fremgå av NKKs hjemmesider, www.nkk.no .
 
Mvh
Marte Ottesen
Leder
FKF

 

 

 

 

30.01.2013

 

Høringsssvar vedr. revidert mandat for NJK jakthundkomite. Mail tidligere i kveld

 

 

Til FKFs medlemsklubber:
 
Dersom det synes uklart fra tidligere mail i dag vedr. emnet, så skal:
Klubbenes innspill til høringssvar sendes FKF innen 20.2.2013
(og ikke til NKK).
 
Mvh
Ellen B. Dobloug
Sekretær
FKF

 

 

 

 

 

30.01.2013

 

 

Høring -  revidert mandat for NKKs jakthundkomitè

 

Hei!
 
30.11. mottok FKF følgende mail:
 

Til klubber og forbund.


Vedlagt følger revidert mandat for NKKs jakthundkomitè.

Mandat for NKKs jakthundkomiè

Mandatet ble fremlagt for Hovedstyre på møte den 9. november, hvor de vedtok at mandatet skulle sendes ut på høring til klubbene.

Vi ber om at klubbenes svar på denne høringen, sendes til jakt@nkk.no  innen 1. mars 2013.

  
Med hilsen
NKKs jakthundkomitè
EVA PEDERSEN
Saksbehandler Aktivitetsavd.
mobil: 98 69 70 21, epost:
eva.pedersen@nkk.no

Styret i FKF har utarbeidet forslag til svar på høringen som vedlegges denne mail.  Frist for kommentarer fra FKFs medlemsklubber settes til 20. februar.  Svar sendes undertegnede.
 
Mvh
Ellen B. Dobloug
Sekretær
FKF

 

 

 

 

29.01.2013

 

 

Bestilling av chipskannere hos NKK - VIKTIG!!!!!

 

Hei!

 

Jeg har i dag fått en melding fra NKK v/Lars Blomberg om at det hittil kun er bestilt ca. 50 chipskannere!!  Den pris FKF har fremforhandlet på kr. 950,- pr. skanner baserer seg på et langt større antall bestilte skannere, - ca. 200-250.  Dersom vi ikke når dette antallet, antyder Blomberg en pris på kr. 1.200,- pr. skanner.

 

For at Blomberg skal få en mest mulig gunstig pris hos sin leverandør, er det viktig at det sendes inn en samlet bestilling, - og at det ikke kommer bestilling på noen her og noen da! 

 

Det er derfor meget viktig at klubber som ikke har vinterprøver, men først skal ha jaktprøver til høsten, OGSÅ SENDER INN SIN BESTILLING INNEN 1. FEBRUAR! 

 

Da håper jeg at alle klubbene rasker på med å sende bestilling, bestill gjerne flere, - det vil bli gunstigere for alle!

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

 

29.01.2013

 

 

Medlemsavgift FKF 2012.

 

Hei!

 

Jeg tillater meg å minne om fristen for innbetaling av medlemskontingent til FKF basert på klubbenes medlemstall 2012.

Oppgjørsskjemaet fylles ut og sendes undertegnede, - gjerne som vedlegg til en mail.

Fristen er 31. januar 2013.

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

 

 

 

 

27.01.2013

 

 

 

Fuglehundtinget 2013.

 

I henhold til nye lover vedtatt for Fuglehundklubbenes forbund, skal forslag til saker til Fuglehundtinget 2013 sendes styret innen 1. mars 2012.

 

Valgkomiteen vil om kort tid sende ut oversikt over hvilke styrerepresentanter som er på valg i 2013 samt hvilke representanter som har sagt ja til gjenvalg. Forslag til kandidater til styret skal sendes valgkomiteen innen 1. mars 2012.

 

Fuglehundtinget vil finne sted helgen 7.-9. juni 2013.  Sted bekjentgjøres minst 8 uker før arrangementet.

 

Saksliste og papirer vil bli utsendt på mail til klubbenes oppgitte kontaktpersoner senest 4 uker før avholdelse.

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

 

 

 

17.01.2013

 

 

Nye lover for klubbene

 

Til styret i FKFs medlemsklubber.

 

Det vises til utsendt mail fra NKK v/Dagny Wangensten 15. januar vedr. godkjenning av nye klubblover. FKF GJØR OPPMERKSOM PÅ AT KLUBBENE SKAL FORHOLDE SEG TIL LOVMAL FOR FKFs MEDLEMSKLUBBER (utsendt 30.11.2012), OG IKKE LOVMAL FOR NKKs medlemsklubber.

 

30.11.2012 sendte FKF ut ny lovmal til bruk i forbindelse med forberedelse og behandling av lovendringer på årsmøter/generalforsamlinger/representantskapsmøter i 2013.

 

Lovmalen er obligatorisk for FKFs medlemsklubber og angir lovtekst og bestemmelser som er et minimum av ny endret lov for klubbene. Klubber kan utvide sine lover ved å tillegge ytterligere bestemmelser utover lovmalens minimumstekst. Ny tekst skal ikke stride mot tekst i lovmalen. Tilleggsbestemmelsene gis ikke ny §, men settes inn som nytt avsnitt i eksisterende §. For eks.: Spesielle og lokale aktiviteter i § 1-2. Om æresmedlemskap (ikke grunnkontingent til NKK) og husstandsmedlemsskap i § 2-1. Under styrets oppgaver i § 4-3 kan det eventuelt tas inn bestemmelse om tildeling av hederstegn og gullmerke og at styret kan komme med forslag om æresmedlemskap til Årsmøte.

 

Klubber kan også vedta strengere eller mer restriktiv lovtekst enn lovmalen på aktuelle punkt.

 

Etter at medlemsklubbene har behandlet og vedtatt ”nye” lover på sine årsmøter, generalforsamlinger eller representantskapsmøter i 2013, skal denne oversendes sammen med årsmøtevedtaket til styret i FKF v/Ellen B. Dobloug, epost: ellenbd@online.no, eller post: Fartvegen 270, 2324 Vang H.

Hovedstyret i NKK har forøvrig vedtatt å delegere ansvaret for godkjennelse av lover i FKFs medlemsklubber, til styret i FKF.

 

OBS!

Dersom det gjøres endringer i eksisterende lovmal, vennligst sett inn dette med RØD SKRIFT i lovteksten, - dette fordi det vil bli enklere for FKF å se hvor endringene er gjort og om dette kan være i strid mot tekst i lovmalen.

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

 

 

 

16.01.2013

 

Høring angående reaksjoner rettet mot hund.

 

Hei!

 

Jeg viser til min utsendte mail 15.1. vedr. høring på forslag til restriksjoner rettet mot bruk av hund.

 

Da det har vært etterspørsel etter opprinnelig mail fra NKK i saken, oversendes denne vedlagt her.  Dagny Wangensteen sendte sin mail 8. november til alle rase- og lokale hundeklubber, slik mailadressen viser. 

 

Høring angående reaksjoner rettet mot hund.

Høring til klubbene

Reaksjoner mot hund

 

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

 

 

15.01.2013

 

Nye satser km-godtgjørelse fra 1.1.2013.

 

Hei.

 

For de av dere som skal arrangere jaktprøver etc utover, er det greit å være klar over følgende, se under!

 

Med vennlig hilsen

 

Roar  Lundby
Jaktkonsulent
Norges Jeger- og Fiskerforbund
 
Tlf: 66 79 22 15/ mob. 93 63 65 30
e-post: roar.lundby@njff.no
web: www.njff.no 
 
 
 
OBS!       OBSOBS!       OBS!       OBS!       
 
 
Til klubbenes  jaktprøveansvarlige/jaktprøvekomiteer.
 
Kilometergodtgjørelsen er  for bruk av egen bil er endret! Endringene kom i statsbudsjettet for 2013, og  gjelder fra nyttår.
 
Her er de nye  satsene som gjelder for 2013:
• kr 4,05 pr.  km. (Satt opp med 15 øre fra kr 3,90.)
 
Med vennlig  hilsen
Ellen B.  Dobloug
Sekretær
FKF
 
 
 

10.01.2013

 

 

Bestilling jaktprøveskjemaer mm. for jaktprøvesesongen 2013.

 

Hei!

 

En ny jaktprøvesesong står for døren, og snart starter vinterprøvene!  (Bestill gjerne også for klubbenes høstprøver samtidig!)

 

Jeg anbefaler alle jaktprøvearrangører å gå igjennom hva de har på lager av jaktprøveskjemaer, dommerbøker m.m. slik at bestilling kan gjøres i god tid før prøven starter!

 

Hos FKF får dere kjøpt:

 

Jaktprøveskjemaer til jaktprøver høyfjell, skog, lavland og apportprøver.

Dommerpermer (til å ha jaktprøveskjemaene i).

Apportbevis.

 

Bestilling sendes pr. epost til ellenbd@online.no, eller mob. 413 25189.  1 ukes leveringstid på påregnes.

 

 

UK/AK og VK-notisbøker kjøpes hos Vestlandets Fuglehundklubb:

 

Priser:

UK/AK bøker kr. 20,- pr. stk.

VK bøker kr. 25,- pr. stk.

Porto og ekspedisjonsgebyr tilkommer.

 

Bestilling:

Kun bestilling sendt via e-post sendt til jan.rune.hesjedal@online.no blir ekspedert. Det må påregnes opp til to ukers ekspederingstid, så bestill i god tid og gjerne samlet til flere prøver. Etter bestilling via e-post sender du en sms til Jan Rune Hesjedal tlf  41 12 95 10 for å få bekreftet mottak av bestilling og ca sendetidspunkt.

 

LYKKE TIL MED PRØVENE!

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

 

 

 

 

09.01.2013

 

Tilbud micro chip skanner fra NKK

Hei!

 

Til alle klubbenes jaktprøvekomiteer!

 

Fom vinterprøver 2013 er det innført ny bestemmelse om at når det tas stikkprøver, skal alle klubber som arrangerer jaktprøver sjekke om hundene er chippet, i tillegg å få fremvist registreringsbevis, vaksjonasjonsattest og om høsten sauebevis.  Vi ser for oss eksempelvis at arrangøren velger et helt parti, - etter opprop samles alle deltakere og dommeren skanner alle hundene på partiet.  Leverer deretter inn microchip skanneren til sekretariatet før utreise til terrenget.

 

FKF har undersøkt med flere leverandører av microchip skannere, og det beste tilbudet har vi fått er fra NKK, og vi vil derfor anbefale at klubbene plasserer sine bestiller hos NKK (selvfølgelig står man fritt dersom man ikke ønsker dette).

 

Den pris vi har fremforhandlet er kr. 950,- pr. stk.  Hertil kommer portokostnader.

 

Hver enkelt klubb må bestille det antall skannere man har behov for og ved bestilling oppgir man ”Etter avtale mellom NKK og FKF”. Navn på hvilken klubb som bestiller må oppgis:

 

Send email for bestilling til Lars Blomberg i NKK, email: lars.blomberg@nkk.no med angivelse av antall skannere som ønskes tilsendt.  Dersom klubben ønsker at fakturaen skal sendes til en annen person enn den som skal ha skanneren, må både navn og adresse til mottaker av skanner og navn og adresse til mottaker av faktura oppgis.

 

NKK ber om at bestillingene fra klubbene innsendes innen 31. januar slik at NKK kan få plassert bestillingen samlet hos leverandøren.

 

Er det spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

Bilde av skanneren:

 

 

03.01.2013

 

 

GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE!

 

Som vanlig oversender jeg oppgjørsskjemaet for beregning av klubbenes medlemsavgift til FKF for 2012 basert på klubbenes medlemstall pr. 31.12.2012. 

 

31. januar 2013

 

Oppgjørskjema for medlemsavgift finner dere her

 

Skjemaet bes utfylt og sendt undertegnede, - enten som vedlegg til mail (min epost: ellenbd@online.no) eller pr. post: FKF, Fartvegen 270, 2324 Vang H., innen

 

 

Er det spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

OBS!

Dersom denne mailen ikke kommer til klubbens rette

 

 

02.01.2013

 

Invitasjon til dommerkonferanse 2013

 

Hei og fortsatt gledelig jul!

 

Det har kommet inn svært få påmeldinger til dommerkonferanse 2013 så langt, og jeg sender derfor ut en påminnelse.

 

Program sentral dommerkonferanse

 

Ny frist for påmelding settes til  10 januar 2013.

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

_______________________________________________________________________________-

2012

 

20.12.2012

 

 

Chip skanner - Informasjon.

 

Hei!

 

Til orientering:

 

Iflg. FKFs siste styrereferat, står det følgende:

 

Sak 79/12:     

Krav til arrangører av jaktprøver om å ha chipscanner tilgjengelig på alle prøver.

 

                       Et av kravene i jaktprøveregelverket er at dommer skal sjekke hundens reg.nr. Dette er i dag ikke mulig uten skanner for chip. Er det et krav at arrangør har dette tilgjengelig? Vedtak: Styret vedtok at arrangør må ha chipskanner tilgjengelig på alle jaktprøver fra og med 2013. 

En micro chip skanner tilbys i NKKs nettbutikk for kr. 1.500,-.  FKF vil imidlertid undersøke med andre leverandører om mulighet for å få en ”hyggeligere”

pris.  Forutsetningen for å få dette vil da kunne være at denne leverandøren forventer en større bestilling, dvs. at våre medlemmer bestiller sin skanner/sine skannere her.  FKF kommer tilbake i god tid før jaktprøvene vinter starter med resultatet av undersøkelsen og et eventuelt tilbud.

 

Dersom man ikke ønsker å vente på utfallet og vil gjøre en bestilling for egen regning, står man selvfølgelig fritt til å foreta dette.

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

 

 

 

 

 

06.12.2012

 

 

Godkjennelse av FKFs lover.

 

NKK har nå godkjent nye lover for FKF. Som informasjon følger nedenfor et kort resymé av saksbehandlingen i NKK:

 

FKF RS 9/6 2012 vedtok nye lover for FKF med kommentarer, se RS-protokoll sak 3.1. Lovtekst med vedtatte kommentarer ble 1/7-12 oversendt NKK for behandling og godkjennelse.

 

Hovedstyret i NKK vedtok å delegere oppgaven til en nyopprettet Gjennomgåelseskomite. Det har gått en del tid før FKF har fått tilbakemelding vedr. resultatet av Gjennomgåelseskomiteens arbeid. Siden det var to merknader hhv. til § 3-2 tredje ledd og § 3-4 siste ledd fra Gjennomgåelseskomiteen, ønsket NKK HS å oversende dette til Lovkomiteen i NKK.

 

Lovkomiteen i NKK avga svar 30/11-12 om at antall fullmakter iht. lovmal for forbund må angi et lavt maksimum antall fullmakter, anbefalt 2. Når det gjelder § 3-4 så godkjennes FKFs lovtekst.

 

I henhold til merknad fra NKK, så har styret i FKF derfor endret § 3-2 tredje ledd (siste setning) fra "Klubbene og representant fra styret i FKF kan møte med fullmakt fra en eller flere medlemsklubber" til "Klubbene og representant fra styret i FKF kan møte med fullmakt fra en eller to medlemsklubber".

 

Godkjent og oppdatert lover for FKF m/kommentarer vedlegges.

 

Lover FKF

 

Kommetarer til lover FKF

 

 

Med vennlig hilsen

Fuglehundklubbenes Forbund

 

Marte Ottesen

Leder

 

 

 

02.12.2012

 

 

 

Informasjon vedr. obligatorisk lovmal for FKFs medlemsklubber.

 

På FKF RS 2012 ble styret i FKF gitt i oppdrag innen 01.12.2012 å få utarbeidet ny lovmal for sine medlemsklubber som også ivaretar vedtatt lovmal på NKK RS. FKF skulle også på vegne av sine medlemsklubber sørge for å avklare aktuelle endringer i NKKs lovmal innen 31.12.2012.

 

Disse oppdrag er utført og lovmalen er nå ferdig behandlet og følger vedlagt til bruk for klubbene i.f.m. forberedelser og behandling av lovendringer på årsmøte, generalforsamling eller representantskapsmøte.

 

Lovmalen er obligatorisk for FKFs medlemsklubber og angir lovtekst og bestemmelser som er et minimum av ny endret lov for klubbene. Klubber kan utvide sine lover ved å tillegge ytterligere bestemmelser utover lovmalens minimumstekst. Ny tekst skal ikke stride mot tekst i lovmalen. Tilleggsbestemmelsene gis ikke ny §, men settes inn som nytt avsnitt i eksisterende §. For eks.: Spesielle og lokale aktiviteter i § 1-2. Om æresmedlemskap (ikke grunnkontingent til NKK) og husstandsmedlemsskap i § 2-1. Under styrets oppgaver i § 4-3 kan det eventuelt tas inn bestemmelse om tildeling av hederstegn og gullmerke og at styret kan komme med forslag om æresmedlemskap til Årsmøte.

 

Klubber kan også vedta strengere eller mer restriktiv lovtekst enn lovmalen på aktuelle punkt.

 

Etter at medlemsklubbene har behandlet og vedtatt ”nye” lover på sine årsmøter, generalforsamlinger eller representantskapsmøter i 2013, oversendes denne sammen med årsmøtevedtaket til styret i FKF.

 

Hovedstyret i NKK har etter ønsket avklaring i NKKs Lovkomite, vedtatt å delegere ansvaret for godkjennelse av lover i FKFs medlemsklubber, til styret i FKF.

 

Lykke til med arbeidet.

 

Med vennlig hilsen

Fuglehundklubbenes Forbund

 

26.11.2012

 

Referat fra styremøte FKF 23.10.12

 

Til orientering oversendes referat fra sist styremøte i FKF.

Les referatet her

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

Referat fra styremøte FKF 28.06.12

Les referatet her

 

26.11.2012

 

 

Høring - Endringer i naturmangfoldloven og viltloven mv.

 

Hei!

Dere har fått mail fra NJK vedr. ovennevnte høring når det gjelder endringer i naturmangfoldloven og viltloven m.v. og at NKK ikke var inne på departementets høringsliste.  De har imidlertid godkjent at NKK kan komme med svar på høringen.

FKF ble gjort oppmerksom på denne høring via NJFF, og selv om verken NKK eller FKF ikke var høringspart, tillot FKF seg likevel å formulere et brev til Miljøverndepartementet som ble avsendt både pr. mail og post.  Henvendelse oversendes vedlagt. Høringsfristen var satt til 3.12.2012.  Du finner høringen på følgende link: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/endringer-i-naturmangfoldloven-og-viltlo.html?id=700572

Dersom klubbene kan slutte seg til den uttalelse FKF har sendt departementet og gi tilbakemelding om dette til undertegnede innen 4. desember, vil FKF sende det samme brev til NJK som felles uttalelse fra FKFs medlemmer.

Mvh
Ellen B. Dobloug
Sekretær
FKF

 

19.11.2012

 

 

 

 

01.11.2012

 

Til klubbenes utstillingsansvarlige!

 

Hei!

 

Her kommer den vanlige påminnelsen vedr. søknad om utstilling og fristene.

 

Fristen for søknad om utstillinger i 2014 er 1. Desember 2012.

 

FKF er av de 8 raseklubbene delegert myndighet til å avgjøre hvilke utstillinger deres rase skal delta på: Breton, Engelsksetter, Gordonsetter, Irsksetter, Münsterländer, Pointer, Vorsteh og Weimaraner.

 

Søknad om å ha med en eller flere av disse rasene rettes til FKF. FKFs utstillingskomite vil ha ferdigbehandlet innkomne søknader innen 15. Januar 2013, og alle som får avslag eller godkjenning på sin søknad underrettes, - oppgi emailadresse ved innsendelse av søknad!

 

Godkjente søknader må deretter legges inn hos NKK via internett, www.nkk.noFristen for dette er 1. Februar 2013.

 

FKFs standard søknadsskjema benyttes og eget utarbeidet rapportskjema må fylles ut etter endt utstilling (for 2012) som også sendes FKF sammen med søknadsskjemaet.

 

Søknader og annen korrespondanse skal stiles til FKFs sekretariat, Fartvegen 270, 2324 Vang H. – ikke direkte til utstillingskomiteens medlemmer. Mail kan også med fordel benyttes: ellenbd@online.no.

 

Søknadsskjema utstilling iword formatpdf format

Rapportskjema utstilling i word format - pdf format

 

Mvh Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

26.10.2012

 

Info fra Klubbinfo vedr. endring tidspunkt utsendelse medlemskontingent.
 

 

 

Hei!                       OBS!

 

Ved en rask gjennomgang av 1. utkast til terminliste som dere alle har fått tilsendt fra NKK i disse dager, ser jeg at det er til dels stor uvitenhet om de nå

 

Noen tanker:

 

Det blir noen utfordringer her, - men hver enkelt klubb får gjøre seg sine refleksjoner og summere opp sine erfaringer – på godt og vondt – i løpet av 1. halvår 2013.  Har man pga. omleggingen mistet medlemmer, - kort tid mellom utsendelsen av ”Hundesport” m/giro i uke 3 til forfall 31.12.  Folk har brukt en del penger til jul, og prioriterer bort medlemskap i forskjellige lag og foreninger pga. dette, eller at de betaler først etter en purring eller to.  Det gjør at klubbenes økonomi kan bli noe stram i noen måneder. Endring kontingent

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

26.10.2012

Rapport aversjon 2012

Hei!


Alle klubber som har bedrevet aversjonsdressur i 2012 skal sende rapport om
dette til FKF.
Jeg vedlegger skjema for utfyling samt et utfylt skjema mottatt fra Bodø JFF
som et eksempel på hvordan det skal gjøres

Vennligst send skjemaene til undertegnede innen 30.11.2012.

 
Skjema rapport aversjonsdressur 2012
Skjema rapport aversjonsdressur 
Mvh
Ellen B. Dobloug 

 

 

 

26.10.2012

 

NKK RS 2012 - Innspill vedr. utsendte saker og valg.

 

 
 
FKFs medlemsklubber

I henhold til NKKs lover - § 3-3 – oversendte NKK v/adm.sekretær Mette Johansen den 1. oktober innkallelse/saksliste og saksdokumentene til NKKs 51. ordinære representantskapsmøte, lørdag 10.11.12. Mailen var stilet til alle NKKs medlemmer.

 

 

FKF vil representere sine medlemmer på NKKs RS, og ønsker i den anledning innspill fra medlemmene når det gjelder hvilke  saker på sakslisten man ønsker det skal stemmes for eller i mot, samt også et innspill i forhold til de personer som er foreslått til forskjellige verv i NKKs organer.  Kom gjerne også med kommentarer/innspill til NKKs budsjett.

 

VJFF ? Vefsn Jeger- og Fiskerforening
web: info helgeland