www.vjff.net NJFF / NJFF Nordland - Rundskriv Lø. 16. jan. 2021
Meny

Vefsn Jeger- og Fiskerforening
Postboks 281
8651 Mosjøen 

 
Org.nr. 986083804

 

Kontakt oss på e-post eller telefon

 

Ny Epostadresse til foreningen.

 

vefsnjff@gmail.com

 

Tlf.nr. finner du her

 

Webansvarlig

 

Bli medlem i

Vefsn Jeger- og Fiskerforening

 

"Trykk her for mer info"

 

 

Sjekk dine fordeler som NJFF medlen

 

 

 

 

 

Verv en venn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

Hovedsponsor
Sponsorer

 


 

 

 

 

 

 

 

 

________________
Info / Nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 1.6.2014

"Klikk" for å åpne nyhetsbrev fra INATUR

Oppdatert 31.3.2019

Oppdatert 15. mars

 Oppdatert 6.2.2017

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Oppdatert: 26.10.2012 

_______________
Linker

 

Fjelltrimmen

 

TurkartHelgeland

 

 

 

Turportal tilrettelagt av Statskog

 

 Jakt-fiskekart for Helgeland og Salten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Klikk" for å åpne portalen

Ny Versjon av Helgelandskartet

  

 

 "Klikk" for å åpne siden fiskealarmen,no

 

 

 

 

Jeger Registret

Jegerprøven

Statskog

 

  

 

 

 

Alstahaug JFF

Alle hundeklubber i Norge

Austbakken`s Kennel

Bodø JFF

Brurskanken Turlag

Børgefjell Nasjonalparkstyre Byrkije

Lomsdal-Visten Nasjonalpark

Drevja.com

Direktoratet for naturforvaltning

Fiske i Vefsna

Fjelloven

Fuglehundklubbenes forbund

Helgeland 

Jaktvollen

Kennel Vakkerdalen

Kursagenten (40 jakthundkurs)

Kurs for jakthunder

Miljøverndepartementet

Mosjøen

Oladalens Venner

Rana JFF

Skjørlægdas Naturreservat

Svenska Jägareförbundet

Trondheim JFF 

Vefsna

NJFF / NJFF Nordland

2018

Oppnevning av utvalg til å følge opp regjeringens arbeid med en fremtidig forvaltning av jakt og fiskemuligheter i Nordland

 

Informasjonsbrev fra NJFF Nordland HMS arbeid i Lokalforeningene

 

 

HMS i lokalforeninger

 

______________________________________
2016

 

Arbeidsprogram 2016 vedtatt av RS

2015

__________________________________________________________

2014

15.6.2014

 

Rundskriv 2/14

 

G-MAX junitilbud

 

G-MAX julitilbud

 

 

7.5.2014

 

Ny Fylkessekretær

 

Hei.
Mitt navn er Rolf Arne Tønseth, og 5. mai begynte jeg som ny fylkessekretær i NJFF-Nordland.
Stillingen har vært ubesatt siden 1. oktober 2013, så det er mange oppgaver som venter. Årsmøte har vedtatt et arbeidsprogram med satsingsområder og utfordringer i NJFF-Nordland, som dere finner i artikkelen Årsmøtepapirer oppdatert 21.03.2014 på fylkeslagets hjemmeside. Der heter det bl.a. at vi skal gjennomføre regionsmøter for å styrke samarbeidet med lokallagene. Tidspunkt og gjennomføring av disse møtene kommer vi tilbake til etter neste styremøte i NJFF-Nordland 26.-27. mai 2014.
Vi ber dere allerede nå om å forberede saker/tema som dere ønsker å diskutere med fylkeslaget på disse møtene.
Hvis du ikke er rett mottaker av denne e-posten p.g.a. endringer i ledervervet/styret, ber jeg om at du sender denne e-posten til rett person med beskjed om at jeg ønsker riktig e-postadresse.
På forhånd takk, med ønske om et godt samarbeid.

Mvh
Rolf Arne Tønseth
Fylkessekretær
Norges Jeger - og Fiskerforbund - Nordland
Pb 222
8201 Fauske
Besøksadresse : Eiaveien 5, Fauske
E - post : nordland@njff.org
Mobil : 413 06 557
Telefon : 75 64 00 77

_______________________________________________________________________

2013

 

 

22.11.2013:  

 

dag åpnes det får søke midler til «lokale Jakt- og Fiskeskoler (JOFS).  Vi har også i år mottatt støtte for å videreføre prosjektet.  30 foreninger som tilbyr JOFS og 27 som tilbyr lignende prosjekter i sine foreninger. Det er veldig positivt at fler har tatt konseptet til seg, men 25 foreninger er totalt sett ikke mange.  Målsettingen er at antallet skal øke også i år.

 

 Jofs utlysning          Aktivitets skjema               Tips og aktiviteter

 

 

 

25.10.2013: Rundskriv 3 - 2013

 

12.08.2013: Tilbud om støtte til kurs eller jaktsamlinger.

 
Hei, og vel overstått sommerferie!
NJFF har utarbeidet to nye faghefter om hijakt på rev og minkjakt med hund. Heftene kan lastes ned fra våre nettsider. Heftene finnes og så i trykket versjon i vår nettbutikk.
I løpet av kort tid vil det også bli åpnet nye sider i nettportalen hvor jakt på rødrev og mink er tema. Her håper vi å samle det meste av aktuelt stoff for de som er interessert i jakt på disse artene.
NJFF har mottatt tilskudd fra viltfondet for å stimulere til øket interesse for jakt på disse artene. Vi har avsatt midler til lokale kurs og jaktsamlinger for de som ønsker å tilrettelegge et slikt tilbud..
De fylkeslag eller lokalforeninger som ønsker å tilrettelegge et lokalt tilbud kan søke om tilskudd fra disse midlene. Vi er også behjelpelig med råd og tips til hvordan slike samlinger kan arrangeres, og har kontakt med dyktige instruktører med hunder som kan benyttes dersom dette ikke er lett tilgjengelig lokalt.
For hijakt på rev er det en øvre grense for antall deltakere på 5 stk under jakt. Dette av hensyn til sikkerhet og effektivitet under jaktutøvelsen.
Jakt med hund på mink vil foregå som demonstrasjonsjakt hvor kun instruktør har med våpen for evt. avliving av mink. Alle deltakerne vil imidlertid involveres i jakta fullt ut.
NJFF vil kunne dekke kostnader knyttet til innleide instruktører og et tilskudd pr. deltaker.
For interesserte som trenger å knytte kontakt med eksterne instruktører med hunder, må tidspunktet for kurs eller jaktsamling tilpasses når disse har tid.
For ytterligere spørsmål, ta kontakt med undertegnede eller jaktkonsulent Roar Lundby
Søknadsfrist: 01.oktober
Midlene vil bli fordelt etter prinsippet første mann til mølla…
 
God helg!
Med vennlig hilsen
 
Webjørn Svendsen
Viltkonsulent
Norges Jeger- og Fiskerforbund
 
Tlf: 66 79 22 16 / 901 35 646
E-post: ws@njff.no
 

 

 

07.03.2013: Nyhetsbrev 01/13

 

_____________________________________________________________________

 

2012

 

11.12. 2012

 

 

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Hei
Fylkeslaget sender på høring til lokallag, regulering etter anadrom
laksefisk i 2013.  Det vises til e-post fra NJFF-sentralt. Frist for
innspill til fylkeslaget er satt til 4 januar. Innspill sendes til leder i
fiskeutvalget Håkon Pedersen e-post: haakonolavpedersen@hotmail.com.
Innspill vil da sammenfattes og sendes NJFF-sentralt.  Merk at det ikke er
foreslått noen endringer siden 2012 og at dere må inn på fjorårets
regulering og notat for å vurdere saken.  Ta kontakt ved behov.


Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013.PDFMvh

Frode Tjønn
Fylkessekretær
Norges Jeger - og Fiskerforbund - Nordland

Pb 222
8201 Fauske

Besøksadresse : Eiaveien 5, Fauske
E - post : nordland@njff.org
Mobil : 959 86 874
Telefon : 75 64 00 77


Vedlagt ligger reguleringsforslaget for fiske etter anadrome arter  for
2013. Det foreslås i tråd med retningslinjene videreføring av årets
regulering, men dersom det er tungtveiende  grunner til å foreslå endringer
i disse, så foreslår jeg at dere sender innspill til dette til meg slik at
vi kan vurdere om vi skal komme med et samlet endringsforslag.

mvh
Øyvind Fjeldseth
Fiskekonsulent
Norges Jeger- og Fiskerforbund

Tlf: (+47) 97 19 32 87 / (+47) 66 79 22 20
E-post: o.f@njff.no<mailto:o.f@njff.no>
Web: www.njff.no<http://www.njff.no/>

><((((º>   ><((((º>   ><((((º>   ><((((º>  ><((((º>   ><((((º>

 

18.09.2012

 

Ny sats for påmeldingskontingent på fuglehundprøver

 

På FKF’s RS 2012 ble det fastsatt nye satser for påmeldingskontingent på jaktprøver for fuglehunder.

 

Det er viktig at våre lokalforeninger og fylkeslag som nå søker om å avholde jaktprøver i 2013, nå sørger for at de korrekte satsene for påmeldingskontingenten kommer inn for de prøvene de søker om i 2013.

 

Mer informasjon på websiden til FKF:

 

http://www.f-k-f.org/index.php?option=com_content&view=article&id=130:ny-startkontingent-for-provestarter-fra-1januar-2013&catid=15:jaktprover&Itemid=40

 

Med vennlig hilsen

 

Roar Lundby

Jaktkonsulent

Norges Jeger- og Fiskerforbund

 

Tlf: 66 79 22 15/ mob. 93 63 65 30

e-post: roar.lundby@njff.no

web: www.njff.no

 

02.7.2012

 

Tltaksplan for NKK 2013-2015

 

Les tiltaksplanen her

 

Til informasjon.

 

For det tilfelle at klubbene har forslag til endringer eller nye tiltak, ber FKF om at dette sendes undertegnede innen 1. august 2012. 

FKF vil deretter sammenfatte forslagene og sørge for at dette innsendes NKK innen fristen 13. august 2012.

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

 

26.6.2012

Søk FRIFOND-MIDLER NÅ

Søknadskriterier FRIFOND

 

Rundskriv 3 - 2012

Vedlegg nr.1: Flå Kursbrosjyre sommer og høst

Vedlegg nr.2: Hundeforavtalen- presentasjon

Vedlegg nr.3: Invitasjon NM Elg 2012

Vedlegg nr.4: Prisliste hundefor til forening pr. 1.april 2012

 

Informasjon fra NJFF Bli med!-pakken

 

Bli med!-pakken info til lokalforeningene

Bli med!-pakken skjema lokalforeningene

Tips og råd for hvordan distribuere materialet og for hvordan arrangere stand

2012XXXX Lokallagsaktiviteter NJFF 100X210 2 sider

2012XXXX Lokallagsbrosjyre NJFF 100X210

2012XXXX_NJFF_Banner_LOKAL_4X1m

2012XXXX_NJFF_Rollup_2XLOKAL_200X90_NY (2)

2012XXXX_NJFF_Rollup_SENTRAL_200X90_NY

 

2011

 

04.12.2001

 

Rundskriv 7 - 2011

Vedlegg 1   NJFF_NordicOutdoor              

Vedlegg 2   Nmbrosjyre                          

Vedlegg 3   Politiattest                            

Vedlegg 4   Retningslinjer politiattest        

Vedlegg 5   Lokale jakt- og fiskeskoler 2012

Vedlegg 6   Flå Kronerulling

Vedlegg 7   Søknadskjema for midler til sjøørrettiltak 2012

Vedlegg 8   Tips til tema Jakt og Fiskeskoler

Vedlegg 9   Årsplan mal Jakt og Fiskeskoler

 

 

24.okt.2011

Jakt- og Fiskesenteret - kurskatalog, kronerulling, utsmykking

 

Vi er stolte over å kunne sende dere Jakt- og Fiskesenterets kurskatalog for første halvår 2012, med over 50 kurs.

Se vedlegg (Flaa)

Kurskatalogen sendes alle foreninger første uke i november. Gled dere!

Katalogen blir selvfølgelig også tilgjengelig på våre nettsider. Flere kataloger kan bestilles hos NJFF sentralt.

Som vedlegg følger også info om muligheten til å kjøpe aksjer i Jakt- og Fiskesenteret og utsmykking av senteret.

(Jakt- og Fiskesenteret)

 Vedlegg: Kurskatalog

              Kronerulling - Utsmykking

Mvh NJFF

v/Hilde Nøren

 

14. okt. 2011:

Tilbud til foreningene - fiskeutstyr:

 

 

Knalltilbud til alle NJFF-foreninger fra Nordic Outdoor!

 

Her er utstyr til foreningsbruk og knalltilbud til medlemmene. Se vedlegg.

NB! Alle bestillinger må gå som felles bestilling gjennom foreningen.

 

Fluesett

Vision fluesettene er meget bra! Her får dere stang, snelle med snøre og fortom klar til fisking til en knallpris!

Alle settene leveres i transporttuber. Stengene er helt topp, flott til kurssammenheng og ikke minst et knalltilbud til medlemmene.

AFTM 5 egner seg suverent til vanlig ørret/og innlandsfiske

AFTM 6 er litt kraftigere, passer greit til vanlig ørretfiske, men egner seg enda bedre til sjøørretfiske (også i sjøen) og fjellfiske.

De har også noen sett igjen av AFTM 7 som er en ypperlig stang til gjeddefiske, smålaks, sjøørret og fluefiske i sjøen.

NJFF-Pris: kr. 550,- inkl. mva

Veil. Pris kr. 1999,-

 

Sluksett

Sølvkrokens “Norgespakken”  trenger neppe noen nærmere presentasjon.

Tilbudet gjelder både ferskvann og saltvannssettene.

NJFF pris: 87,- inkl. mva

Veil. Pris 189,-

 

Her gjelder prinsippet “først til mølla…”

 

Løp og kjøp!

 

Mvh NJFF

v/Hilde Nøren

 

Rundskriv 6-2011

Vedlegg 1  Innkalling til landsmøte

Vedlegg 2  Paulsen på tur

 

Rundskriv sept - 2011

Jakt- og Fiskesenteret Kronerulling

 

Rundskriv 5 - 2011

Vedlegg 1 Søknad om fiskestevner 2012

Vedlegg 2 Søknad om skytestevner 2012

 

21.6.2011: Brev fra Torstei Moland -"En god rovviltdag"

 

Rundskriv 4 - 2011

Vedlegg 1 NJFF - nettbutikk

Vedlegg 2 Søknadkriterier og søknadsskjema FRIFOND

Vedlegg 3 Liste - 409 stk. levert pr. 30-05-11

_______________________________________________________________

 

08.6.2011: Innspill til kommende revisjon av jaktidforskriften

                 Forslag til ny forskrift om jakt- / fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden

                  2012 - 2017 anmodning om innspill

 

11.5.2011: Invitasjon til årets jakthund

 

________________________________________________________________

 

Rundskriv 3 - 2011

Vedlegg 1 Retningslinjer for NJFF - forvaltning av FRIFOND midler

Vedlegg 2 Liste over foreninger

 

_______________________________________________________________

 

02.5.2011: Oppdatert oversikt over aversjonsdresserte hunder 2010

 

________________________________________________________________

 

Rundskriv 2 - 2011    

Vedlegg 1  FK startpakke 2011

Vedlegg 2  Hei og velkommen 2011 

Vedlegg 3  1 million til foreningene

Vedlegg 4  Retningslinjer for fordeling av FRIFOND midler

Vedlegg 5  Nyheter nettbutikk

 

Rundskriv 1 - 2011

 

 

 

 

VJFF ? Vefsn Jeger- og Fiskerforening
web: info helgeland