www.vjff.net Nyhetsbrev fra NINA On. 8. juli 2020
Meny

Vefsn Jeger- og Fiskerforening
Postboks 281
8651 Mosjøen 

 
Org.nr. 986083804

 

Kontakt oss på e-post eller telefon

 

Ny Epostadresse til foreningen.

 

vefsnjff@gmail.com

 

Tlf.nr. finner du her

 

Webansvarlig

 

Bli medlem i

Vefsn Jeger- og Fiskerforening

 

"Trykk her for mer info"

 

 

Sjekk dine fordeler som NJFF medlen

 

 

 

 

 

Verv en venn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

Hovedsponsor
Sponsorer

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

________________
Info / Nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 1.6.2014

"Klikk" for å åpne nyhetsbrev fra INATUR

Oppdatert 31.3.2019

Oppdatert 15. mars

 Oppdatert 6.2.2017

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Oppdatert: 26.10.2012 

_______________
Linker

 

Fjelltrimmen

 

TurkartHelgeland

 

 

 

Turportal tilrettelagt av Statskog

 

 Jakt-fiskekart for Helgeland og Salten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Klikk" for å åpne portalen

Ny Versjon av Helgelandskartet

  

 

 "Klikk" for å åpne siden fiskealarmen,no

 

 

 

 

Jeger Registret

Jegerprøven

Statskog

 

  

 

 

 

Alstahaug JFF

Alle hundeklubber i Norge

Austbakken`s Kennel

Bodø JFF

Brurskanken Turlag

Børgefjell Nasjonalparkstyre Byrkije

Lomsdal-Visten Nasjonalpark

Drevja.com

Direktoratet for naturforvaltning

Fiske i Vefsna

Fjelloven

Fuglehundklubbenes forbund

Helgeland 

Jaktvollen

Kennel Vakkerdalen

Kursagenten (40 jakthundkurs)

Kurs for jakthunder

Miljøverndepartementet

Mosjøen

Oladalens Venner

Rana JFF

Skjørlægdas Naturreservat

Svenska Jägareförbundet

Trondheim JFF 

Vefsna

Nyhetsbrev NINA
2014

08.09.2014: Gaupa får skylda for urealistisk mange sauedrap

 

04.09.2014: Samarbeid bringer naturen tilbake

 

29.08.2014: Samarbeid gir bedre oversikt over rypebestanden

 

28.08.2014: Mulig med både vindkraft og havørn

 

01.08.2014: Tanalaksen på forhandlingsbordet – NINA-hefte sendt ut til alle i Tana og Karasjok

 

18.06.2014: Mer lakselus i år

 

17.06.2014: Kritisk for sjøørreten i Gaula

 

27.05.2014: Havørnsuksess i Irland

 

25.04.2014: Småblank: Norges sjeldneste biologiske mangfold?

 

23.04.2014: Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur

 

16.04.2014: Forskervettregel: Meld fra om du ser lemen i påska!

 

10.04.2014: Tallfester tap til rovdyr i Trøndelag

 

07.04.2014: Vegetasjon i utmark endres

 

13.03.2014: Internasjonal arkitektpris til NINA-huset

 

5.03.2014: Lav produksjon av kongeørn i Nord-Trøndelag

 

24.02.2014: Lysskye fugler?

 

19.02.2014: Brann gir nytt liv i skogen

 

17.02.2014: Tjener godt på fisketurister

 

11.02.2014: NINA søker veterinær

 

31.01.2014: NINA Rapport 1000 – et viktig nummer i rekken

_____________________________________________________
2013

 

11.12.2013: Følger opp sårskader hos jerv

 

03.12.2013: Færre fugl i fjellet

 

29.10.2013: Nina feirer 25 år

                  Offisiell åpning av NINA-huset

 

20.10.2013: Kan åtejakt på jer effektiviseres?

 

10.10.2013: Bedre i sør, verre i nord

 

18.09.2013: Slik studerer vi gaupene

                  Tester fuglevennlige vindmøller

 

13.09.2013: Miljøtilskudd viktig for både gårdbruker og gås

 

31.08.2013: Klimattiltak i skog - effekter på biologisk mangfold

 

12.08.2013: NINA på Aqua Nord

 

08.08.2013: Følg med på fjellrevovervåkninga

 

05.07.2013: Oppsiktvekkende soppfunn i edelløvskogen

 

01.07.2013: Store laksefjorder virker

 

25.06.2013: I år får ikke vepsen det siste stikk!

 

21.06.2013: Høye reintall og vanskelig klima forklarer reintap

 

12.06.2013: Ny humleart funnet i Norge

 

05.06.2013: Vannforskriftene er ennå ikke tilpasset lakselus

                  Ny rapport fra vitenskaplig råd for lakseforvaltning

                  Kunnskap om rovdyrene

24.05.2013:  Følg fjellrevvalpene på webkamra 

                   Hva skjer med laksen etter gjenutsetting

 

08.05.2013: Endelig irskfødte havørnunger

 

06.05.2013: Ekstremvær stresser naturen i nord

 

02.05.2013: Nye fiskearter i ditt nærområde?

 

09.04.2013: Nord nærmer seg sør klimamesseig 

                  Ny humleplakat!

                  Hvor blir det av smågnagerne?

 

08.04.2013: Norge oversvømmes av småkryp

 

04.04.2013: Ørreten i Hemsila tåler fang-og-slipp fiske

 

12.03.2013: Rekordmange fjellrever

 

 

06.03.2013: Anbefaler permanent skyttelbuss til snøheim

 

 

01.02.2013: Vellukka utsetjing av fjellrev på Finse

                   Mer forskning med enklere tilgang på økologiske forskningsdata

 

 

18.01.2013:Dyrelivet på Svalbardtundraen under "klimapisken"

                 Lusebahandling positivt for laksesmolt

 

____________________________________________________

2012

 

19.des 2012: Harebestanden på vei ned

 

 

14.des 2012: Har kartlagt artsmangfoldet i regnskogen

 

 

19. nov 2012: Prisvinnende forskere

                     Felles nordisk innsats gir nye løsninger for biodiversitets- og økosystemforskning

 

 

08. nov 2012: Dokumenterer stor lakseluseffekt på villaksbestander

 

 

06. nov 2012: Åpning av Miljøprøvebanken

18. okt 2012:  Jakt på kortnebbgås i Norge har internasjonal betydning

 

 

05. okt 2012:  Temarapport om lakselus  

                     Milde vintre ødelegger livsvilkår

 

 

01. okt 2012:  Godt eller dårlig treff? 

                     Hjorten krymper og blir mindre produktiv 

                     Fjellreven takler magre tider

 

01. aug 2012: Miljøverministeren på gaupekontroll

 

24. juli 2012: Avmagret rein blir dyremat 

 

19. juli 2012: Hekketrøbbel kan påvirke gåsejakta

 

26.juni 2012: Mer laks og kraft i Kvina?

 

25.juni 2012: Gir deg Norges første humlehefte

 

21. juni 2012: Mye lakselus

                     Toppskarven på Sklinna sliter

                     Hvordan påvirker fang-og-slipp laks?

 

07. juni 2012: ALTER-Net: Europe`s biodiversity research network

                     No er det atter fjellrev på Hardangervidda

                     Aktive dunvær og varmere klima gunstig for ærfugl     

 

08. mai 2012: Retter feil i laksefisketall

 

 

02. mai 2012:  Norske havørner hekker i Irland

 

 

24. april 2012: Vil skogen innta Arktis?

 

 

16. april 2012: Gåsa trekker spesialister til Steinkjer

                      Bli bedre kjent med humla

 

 

29. mar.2012: Bra for laksen i Numedalslågen - 

                      Samfundsøkonomiske konsekvenser av lakserømming

                      Havbruksnæringa kan lære av kraftbransjen

 

22. mar. 2012: Polarmåke under miljøgiftpress

 

06. mar. 2012: Hvor sårbar er Svalbard for ferdsel?

 

28. feb. 2012:Slik foregår overvåkning av jerv

 

24. feb. 2012: Redusert jakttrykk gir større gåsefangst

 

22. feb. 2012: Kunnskapsløft for de norske biene

 

13. feb. 2012: Håp for rødlisteartene 

 

10. feb. 2012: Ny kunnskap om lakselus  - Fant ut hvor krykkjene overvintrer

 

07.feb. 2012: Har forsket på alkedød 

 

18.jan. 2012:Tiltak mot lakserømming - Merking av rein og rovdyr har startet

 

13.jan.2012: Naturbasert reiseliv - Hvem kjøper hva og hvorfor

 

09.jan. 2012: Skogvern med klimagevinst - Rekordår for fjellreven - Hvor mye mat trenger sjøfuglene

 

06.jan. 2012: NINA - dagan 2012

________________________________________________

 

2011 

 

08.des.2011: Prognosemodell for gaupebestanden i Norge

                    Kraftsamling for villrein i Setesdalsheiene

                    Setter søkelyset på bifangst av sjøfugl

 

31.okt.2011: Avslører gaupas hemligheter i nord

                    Vurderer verdien av norsk natur

                    Laks og elvemusling i kunstige vassdrag

 

24.okt.2011: Ursikade påvist i Norge

 

20.okt.2011: Krepsepestbærende signalkreps i Sør-Trøndelag

 

11.okt.2011: Skal bygge miljødata i India

 

21.sept.2011: Sjøøret hardt rammet av lakselus

 

19.sept.2011: Skal forske op tamrein og rovdyr

 

16.sept.2011: Norges første salamanderhotell

 

10.sept.2011: Bør skyte færre ryper

  

8. sept. 2011: Rom for flere hjortejegre - Lemenår gav fjellrevboom 

 

29.aug.2011: Skog biomangfold i skjønn forening

 

01.aug. 2011: Øyfolkets fortellinger  

 

21.juli :Elektrisk kontroll på fisk  20.juli: Viktig nyfunn av rødknappsandbie  14.juli: Historiske mange kull med fjellrev  

 

13.juli: Palsmyrene på Dovrefjell forsvinner  04.juli: Forsatt spor etter Tsjernobyl, 25 år etter

 

29.juni Vassdragenes viking 20. juni   20. juni   15.juni  14. juni  Juni

 

Mars

 

Februar 3  Februar 2  Februar 

 

Fagseminar

 

_____________________________________________________________________________ 

2010

Desember

VJFF ? Vefsn Jeger- og Fiskerforening
web: info helgeland