www.vjff.net Nyhetsbrev fra NKK Lø. 16. jan. 2021
Meny

Vefsn Jeger- og Fiskerforening
Postboks 281
8651 Mosjøen 

 
Org.nr. 986083804

 

Kontakt oss på e-post eller telefon

 

Ny Epostadresse til foreningen.

 

vefsnjff@gmail.com

 

Tlf.nr. finner du her

 

Webansvarlig

 

Bli medlem i

Vefsn Jeger- og Fiskerforening

 

"Trykk her for mer info"

 

 

Sjekk dine fordeler som NJFF medlen

 

 

 

 

 

Verv en venn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

Hovedsponsor
Sponsorer

 


 

 

 

 

 

 

 

 

________________
Info / Nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 1.6.2014

"Klikk" for å åpne nyhetsbrev fra INATUR

Oppdatert 31.3.2019

Oppdatert 15. mars

 Oppdatert 6.2.2017

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Oppdatert: 26.10.2012 

_______________
Linker

 

Fjelltrimmen

 

TurkartHelgeland

 

 

 

Turportal tilrettelagt av Statskog

 

 Jakt-fiskekart for Helgeland og Salten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Klikk" for å åpne portalen

Ny Versjon av Helgelandskartet

  

 

 "Klikk" for å åpne siden fiskealarmen,no

 

 

 

 

Jeger Registret

Jegerprøven

Statskog

 

  

 

 

 

Alstahaug JFF

Alle hundeklubber i Norge

Austbakken`s Kennel

Bodø JFF

Brurskanken Turlag

Børgefjell Nasjonalparkstyre Byrkije

Lomsdal-Visten Nasjonalpark

Drevja.com

Direktoratet for naturforvaltning

Fiske i Vefsna

Fjelloven

Fuglehundklubbenes forbund

Helgeland 

Jaktvollen

Kennel Vakkerdalen

Kursagenten (40 jakthundkurs)

Kurs for jakthunder

Miljøverndepartementet

Mosjøen

Oladalens Venner

Rana JFF

Skjørlægdas Naturreservat

Svenska Jägareförbundet

Trondheim JFF 

Vefsna

Nyhetsbrev fra (Norsk Kennel Klub)NKK
NKK_logo_epostsignatur_norsk
2013

 

 

 

 

28.10.2013

 

Hei!

 
FKF minner alle utstillingsarrangører om at
 

1 1.  desember 2013 

går fristen ut for å søke om utstillinger hvor hunder fra gr. 7 ønskes medtatt. 
 
Søknadsskjema samt rapportskjema fra siste utstillinger er lagt ut på FKFs nettside og kan skrives ut og nødvendige opplysninger settes inn.  Skjemaene kan sendes pr. mail til ellenbd@online.no med kopi til marit.bjercke@gmail.com .
 
NB!
Husk å sjekke terminlista for NKK-utstillinger i 2015!  Det er ikke anledning til å søke samme helg som NKK, - gjør dere det vil det komme avslag fra NKK.
 
De klubber som har fått godkjent sine søknader vil få tilbakemelding om dette i løpet av januar, slik at man får lagt inn elektronisk søknad om utstillingen til NKK innen 1. februar 2014.
 
Mvh
Ellen B. Dobloug
Sekretær
FKF

 

22.10.2013

 

Voksenopplæringsforbundet Nordland

PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID - KURS 8. - 10. 11.2013 I BODØ

 

Kursinvitasjon      Påmelding    PUP kurs Nordland

 

Med vennlig hilsen
NKK region Nordland
Lisbeth Annie Endresen
Leder
Region mobil:+4746622724
Privat mobil: +4790589710

 

15.01.2013 

 

Tilbud micro chip skanner fra NKK.

 

Til alle klubbenes jaktprøvekomiteer!

 

 

 

 

Fom vinterprøver 2013 er det innført ny bestemmelse om at når det tas stikkprøver, skal alle klubber som arrangerer jaktprøver sjekke om hundene er chippet, i tillegg å få fremvist registreringsbevis, vaksjonasjonsattest og om høsten sauebevis.  Vi ser for oss eksempelvis at arrangøren velger et helt parti, - etter opprop samles alle deltakere og dommeren skanner alle hundene på partiet.  Leverer deretter inn microchip skanneren til sekretariatet før utreise til terrenget.

 

FKF har undersøkt med flere leverandører av microchip skannere, og det beste tilbudet har vi fått er fra NKK, og vi vil derfor anbefale at klubbene plasserer sine bestiller hos NKK (selvfølgelig står man fritt dersom man ikke ønsker dette).

 

Den pris vi har fremforhandlet er kr. 950,- pr. stk.  Hertil kommer portokostnader.

 

Hver enkelt klubb må bestille det antall skannere man har behov for og ved bestilling oppgir man ”Etter avtale mellom NKK og FKF”. Navn på hvilken klubb som bestiller må oppgis:

 

Send email for bestilling til Lars Blomberg i NKK, email: lars.blomberg@nkk.no med angivelse av antall skannere som ønskes tilsendt.  Dersom klubben ønsker at fakturaen skal sendes til en annen person enn den som skal ha skanneren, må både navn og adresse til mottaker av skanner og navn og adresse til mottaker av faktura oppgis.

 

NKK ber om at bestillingene fra klubbene innsendes  innen 31. jannuar slik at NKK kan få plassert bestillingen samlet hos leverandøren.

 

Bilde av skanneren:

 

Er det spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

 

 

________________________________________________________________________

2012

 

11.12.2012  

 

 

NKKs Oppdretterskolen del 2 13-14. april 2012

 

 

Til

Medlemsklubbene i NKK region Nordland

 

 

Endelig er ventetiden over :-)

NKKs Oppdretterskole del 2 blir avholdt i Bodø 13-14. april 2013

 

Spre dette til deres medlemmer via mail, hjemmeside og klubbavis. Annonsen kommer i Hunde sport nr 2, å da kan kurset være fulltegnet

 

Med vennlig hilsen

NKK region Nordland

Lisbeth Annie Endresen

Leder

Region mobil:+4746622724

Privat mobil: +4790589710

 

 

06.12.2012

 

KUNNGJØRING - SØKNADE OM TILSKUDD FOR 2013 - MEDARBEIDEROPPLÆRING

Vedlagt følger søknadskjema, informasjon om tidsfrister mm og rapporteringsskjema for 2013. Disse skjemaene SKAL videresendes ALLE deres medlemsorganisasjoner i Nordland. Det er spesielt viktig at de to "nye" studieforbundene som ble sammenslått i år sørger for at samtlige medlemsorganisasjoner får anledning til å søke. Jeg får stadig rapporter om at medlemsorganisasjoner innen enkelte studieforbund IKKE er informert om tildelingen som ble gjort i 2012. Dette ser styret i VOFO Nordland meget alvorlig på, og vil vurdere sanksjoner.

 

 

 

 

Spesielle tiltak:

Dersom vi får midler fra fylkeskommunen kommer jeg tilbake med egen søknadsblankett til denne ordningen senere.

 

NB!!!! FRIST FOR INNSENDELSE TIL STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ AVDELING NORDLAND ER:

 

28.DESEMBER 2012

 

 

Mvh

 

Studieforbundet natur og miljø

avdeling Nordland

 

Rune A. Sørli

leder

 

06.12.2012

 

Dato:  05.12.12

 

 

Til:       Raseklubber/-forbund, lokale hundeklubber og lokale fuglehundklubber

 

 

 

Også for 2013 ønsker NKK  å skaffe seg en oversikt over de klubber som skal feire/markere jubileum (dvs. fra 25 år og oppover) i form av et eget jubileumsarrangement.

 

Vi ber da om følgende opplysninger:

 

·        Klubbens stiftelsesdato

·        Antall år som skal feires/markeres

·        Dato og sted hvor jubileumsarrangementet vil finne sted

 

 

Vennligst gi en rask tilbakemelding - senest innen 07.01.13.

 

 

Benytter samtidig anledningen til å ønske en riktig God Jul og Godt Nytt År.

 

 

19.11.2012

 

Terminliste 2013 - Informasjon

 

Hei!                       OBS!

 

Ved en rask gjennomgang av 1. utkast til terminliste som dere alle har fått tilsendt fra NKK i disse dager, ser jeg at det er til dels stor uvitenhet om de någjeldende avgiftssatser for påmelding på prøver!  Mange har ikke fått med seg at det har blitt en økning i satsene for alle kategorier jaktprøver, og da setter man inn gamle satser for høyfjell vinter og høst til 375/425, mens det skal være 400/450.   For apportprøvene er satsen kr. 325,- og fullkombinert kr. 425,-.

 

Når det gjelder lavland høst er satsene for UK/AK kr. 500,- og VK kr. 550,-, og skogsfugl høst er kr. 475,- (og ikke kr. 375,- eller kr. 400,-  som flere klubber har ført opp!)

 

Dere har nå anledning til å rette opp dette i utkastet dere har fått tilsendt, slik at det blir korrekt i neste utgave av terminlisten!

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF

 

 

NKKs 51. ordinære representantskapsmøte, 10.11.12

 

Innkallelse - saksliste

Orientering_A

Orientering_B

Orientering_C

Sak_nr_01

Sak_nr_02_-_bilag_1

Sak_nr_04_-_bilag_2-4

Sak_nr_05_-_bilag_5

Sak_nr_06_-_bilag_6

 

 

16.07.2012

 

P Å M I N N E L S E :

 

Det minnes hermed om at fristen for forslag på kandidater til tillitsverv og saker som ønskes fremmet på årets representantskapsmøte er senest innen 15.08.12.

 

Når det gjelder forslag på kandidater til tillitsverv, vil NKK oversende forslagene til Representantskapets Valgkomite.

 

Saker og forslag bes sendt e-postadressen adm@nkk.no, som også vil bekrefte  mottakene.

 

Mvh Mette Johansen (Adm.sekr.)

 

Fra: Johansen, Mette
Sendt: 15. mai 2012 12:45
Til: 'list.rase@klubb.nkk.no' (list.rase@klubb.nkk.no); 'AA ALLE LOKALE FUGLEHUNDKLUBBER (list.lokal.fuglehund@klubb.nkk.no)' (list.lokal.fuglehund@klubb.nkk.no); 'AA ALLE LOKALE HUNDEKLUBBER (list.lokal.hund@klubb.nkk.no)' (list.lokal.hund@klubb.nkk.no); 'aut.hundedommer@klubb.nkk.no' (aut.hundedommer@klubb.nkk.no); 'Norsk Freestyleforening (freestyleforening@klubb.nkk.no)'; 'aut.ringpersonell@klubb.nkk.no' (aut.ringpersonell@klubb.nkk.no)
Kopi: 'list.nkkavdelinger@klubb.nkk.no' (list.nkkavdelinger@klubb.nkk.no); 'fuglehundenes.forbund@klubb.nkk.no'
Emne: Valg i forbindelse med NKKs 51. ordinære representantskapsmøte lørdag 10. november 2012

 

Oslo,   15.05.12

 

Til:       Raseklubber og –forbund, lokale fuglehundklubber og lokale hundeklubber,

Autoriserte Hundedommeres Forening, Autorisert Ringpersonells Forening og Norsk Freestyleforening

Kopi:   NKKs regioner og Fuglehundklubbenes Forbund

 

 

I henhold til NKKs lover - § 3-3 – sendes hermed innkalling til NKKs representantskapsmøte ut innen 15. mai.

 

Årets representantskapsmøte vil bli avholdt lørdag 10. november på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen.

 

I henhold til samme paragraf er fristen for å fremme forslag som skal behandles på representantskapsmøtet, herunder valg, 15. august det år representantskapsmøtet avholdes.

 

Forslag på kandidater bes sendt e-postadressen adm@nkk.no. NKK vil sørge for at alle innkomne forslag blir videreformidlet til Representantskapets Valgkomite  Det kan gjerne sendes inn en kort presentasjon av de(n) foreslått(e) kandidat(er), men dette forutsetter av at vedkommende har godkjent at denne presentasjonen offentliggjøres i de dokumenter (RS-mappen) som vil bli sendt ut før møtet.

 

Vedlagt oversendes en oversikt over de personer/tillitsverv som er på valg. Disse er gulet ut.  I henhold til gjeldende lover skal alle varamedlemmene velges for 1 år ad gangen (lovenes § 3-4, pkt. g)..

 

Saker som ønsker fremmet på årets representantskapsmøte sendes også til e-postadressen adm@nkk.no og fristen er også her 15. august.

 

 

Med vennlig hilsen

METTE JOHANSEN
Administrasjonssekretær


Telefon direkte: 986 91 743, e-post: adm@nkk.no

-----------------------------------------------------------------------

Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo.
Postadresse: Postboks 163 - Bryn, 0611 Oslo


www.nkk.no  

 

_____________________________________________________________________

2011

 

16.12.2011 

 

 

 

 

Norsk Kennel Klub benytter anledningen til å ønske alle en riktig god Jul og et godt nytt år.

 

 

Med vennlig hilsen

METTE JOHANSEN
Administrasjonssekretær


Telefon direkte: 986 91 743, e-post:
adm@nkk.no

 

25.11.2011

 

Til alle arrangører av NM arrangementer i 2012.

Informasjon vedr. søknad om tildeling av Konge- og NKK pokal. FORLENGET FRIST!

Kongepokal
Fra og med sesongen 2003 bestemte Det Kongelige Slott at NKK og hundesporten kun skulle tildeles èn Kongepokal pr. år.  NKKs hovedstyre har vedtatt at denne utlyses for alle prøvekategorier.

NKK pokaler
Hovedstyret har også vedtatt at det vil bli satt opp et antall NKK pokaler, som tildeles på samme måte.

Fristen for å søke om Kongepokal og NKK pokaler var 31. oktober, men da det er få klubber som har sendt inn søknad, utvides fristen til den
7. desember.

Søknad om tildeling sendes NKK  på e-post adressen: jakt@nkk.no
De mottatte søknader og tildeling vil bli behandlet på NKKs hovedstyremøte i januar.

Hilsen
EVA PEDERSEN
Saksbehandler Aktivitetsavd.
mobil: 98 69 70 21, epost:
eva.pedersen@nkk.no

 

11.11.2011

 

Til klubber/forbund.

 

Oversender protokollen fra møte i NKKs jakthundkomite som ble avholdt den 6. september 2011.
Les protokollen her

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen
Norsk Kennel Klubs jakthundkomite


EVA PEDERSEN
Saksbehandler Aktivitetsavd.
mobil: 98 69 70 21, epost:
eva.pedersen@nkk.no

 

 

08.11.2011

Til klubber og forbund i Norsk Kennel Klub

Vedlagt er et notat fra Norsk Kennel Klubs hovedstyre med innstilling i sak 11 – forslag om opprettelse av Konfliktråd.

Vi beklager at notatet ikke er sendt ut tidligere.

Les notatet her

 Med vennlig hilsen

 

For Norsk Kennel Klub

 

05.okt.2011

Saksliste/innkallelse til NKKs ekstraordinære representant

Saksliste_X-RS  Vedlegg_1  Vedlegg_2  Vedlegg_3  Vedlegg_4  Vedlegg_5

 

03.okt.2011

NKK s 50. ordinære representantskapsmøte, 12.11.11

Innkallelse_-_saksliste  Sak_nr_01_-_Aarsberetning  Sak_nr_02_-_Kontrollkomiteens_rapport

Sak_nr_03a_-_Aarsrapport_Disiplinaerkomiteen  Sak_nr_03b_-_Aarsrapport_Appellutvalget

Sak_nr_04_-_Notat_Verdi_og_maaldokument  Sak_nr_04_-_Verdi_og_maaldok_2012-2014

Sak_nr_05_-_Notat_Tiltaksplan  Sak_nr_05_-_Tiltaksplan_2012-2014

Sak_nr_06a_-_Prisjustering_av_grunnkontingenten  Sak_nr_06b_-_Budsjett_2012

Sak_nr_06c_-_Plassering_av_egenkapital  Sak_nr_07a_-_NKK_region_Troendelag

Sak_nr_07b_-_Notat_fra_adm  Sak_nr_08_-_Instruks_for_styrearbeidet

Sak_nr_09a_-_Instruks_Kontrollkomiteen  Sak_nr_09b_-_Instruks_Valgkomiteen

Sak_nr_09c_-_Instruks_Disiplinaerkomiteen  Sak_nr_09d_-_Instruks_Appellutvalget

Sak_nr_10a_-_Lovmal_for_klubber  Sak_nr_10b_-_Lovmal_for_forbund

Sak_nr_11_-_Opprettelse_av_Konfliktraad   Sak_nr_12_-_Orientering_nasjonalt_senter

Sak_nr_13_osv_-_Valgkomiteens_innstilling

 

 

03.10.2011

 

Registrering av prøveresultater:
Norsk Kennel Klub har laget systemer for registrering av resultater, og fra 1. januar 2012 må alle prøvearrangører benytte dette for registrering av resultater fra avholdte prøver, slik at disse kommer inn på DogWeb. Arrangører av prøver for elg- fugl- drev (dachs)- hare- halsende fuglehund- og brukshundprøver, skal bruke DogWeb–Arra prøve programmet.
Alle andre prøvekategorier med unntak av mentaltestene, skal punches i resultatregistrering. Mentaltestene får sitt eget program for registrering av resultater, når dette er klart.
Alle klubber er tildelt en KlubbID og et passord og disse må benyttes for å logge inn på klubbadministrasjonen.

 

For å registrere resultater så går du inn på www.nkk.no

·         Elektroniske tjenester

·         Klubbadministrasjon – inn på linken Klubbadministrasjon

·         Logg deg på med klubb ID og passord.

·         Gå inn på vedlikehold av prøver.

·         Link til resultat registrering finner du til høyre på raden der hvor prøveinfo ligger.

 

 

For å finne veiledning om hvordan du registrerer resultatene, gå inn på www.nkk.no

·         Elektroniske tjenester

·         For arrangører

·         Informasjon til prøvearrangør.
Der finner man veiledninger for DogWeb- Arra og resultatregistrering
.

 


Resultat registreringen er et generelt system for registrering av prøveresultater hvor du kan registrere, premiegrad, tilleggspremier som CERT, HP, CACIT, du kan registrere en premiefritekst som Beste hund osv, plassering på prøven/klassen og evt. inntil 3 poengfelt og en totalsum.

 

 

Etter arrangementet:
Etter arrangementet skal klubben registrere resultater innen 4 uker etter avholdt prøve.  Arrangører som ikke registrer resultatene, vil bli fakturert med kr 10 pr startende hund + fakturagebyr (jf. Avtalen om bruk av DogWeb-Arra for prøver)

 

Hilsen

EVA PEDERSEN
Saksbehandler Aktivitetsavd.
mobil: 98 69 70 21, epost:
eva.pedersen@nkk.no

__________________________________________________________________________________

Registrering av utstillings-, agility- og lydighetsresultater:

Fra 1. januar 2012 må alle arrangører registrere resultater fra avholdte utstillinger (gjelder også agility og lydighet), slik at disse kommer inn på DogWeb.

 

For mer informasjon se www.nkk.no – elektroniske tjenester- for arrangører- DogWebArra (for arrangører av utstilling, lydighet, agility og valpeskue). Der finner man veiledninger for dog web arra.

 

Etter arrangementet: Resultater skal være ferdig punchet og overført NKK senest 14 dager etter utstillingen. Dersom utstillingen ferdigstilles mellom 14 og 21 dager etter utstillingen koster det kr. 5,- pr. katalognummer og senere enn 21 dager koster kr. 10,- pr katalognummer. Det er derfor lønnsomt for arrangøren å overføre utstillingsresultatene så rask som mulig og da helst innen 14 dager. 

 

Arrangører som ikke registrer resultatene, vil bli belastet med kr 10 pr startende hund.

 

Hilsen

ELISABETH STEEN
Saksbehandler Aktivitetsavd.
mobil: 988 93 249, epost: elisabeth@nkk.no

 

 

Vedlagt oversendes protokollen fra NKKs 50. ordinære representantskapsmøte, avholdt 12.11.11.

Les protokollen her

 

Protokollen vil også bli sendt pr. post til de tilstedeværende på møtet og personer valgt til tillitsverv.

 

Du finner også protokollen på NKKs nettsider på linken:

            http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=7749

 

 

 

Rapporteringsskjema for tilskudd i 2013

Tidsfrister om tilskudd for 2013 - medarbeideropplæring

Tidsfrister om tilskudd og tilbakemeldinger ved tilskudd til voksenopplæring i

studieforbundene/- organisasjonene for 2013

 

Til alle klubbenes jaktprøvekomiteer!

VJFF ? Vefsn Jeger- og Fiskerforening
web: info helgeland