www.vjff.net VJFF | Hovedstyret | Høringsdokumenter To. 20. feb. 2020
Meny

Vefsn Jeger- og Fiskerforening
Postboks 281
8651 Mosjøen 

 
Org.nr. 986083804

 

Kontakt oss på e-post eller telefon

 

Ny Epostadresse til foreningen.

 

vefsnjff@gmail.com

 

Tlf.nr. finner du her

 

Webansvarlig

 

Bli medlem i

Vefsn Jeger- og Fiskerforening

 

"Trykk her for mer info"

 

 

Sjekk dine fordeler som NJFF medlen

 

 

 

 

 

Verv en venn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

Hovedsponsor
Sponsorer

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

________________
Info / Nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 1.6.2014

"Klikk" for å åpne nyhetsbrev fra INATUR

Oppdatert 31.3.2019

Oppdatert 15. mars

 Oppdatert 6.2.2017

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Oppdatert: 26.10.2012 

_______________
Linker

 

Fjelltrimmen

 

TurkartHelgeland

 

 

 

Turportal tilrettelagt av Statskog

 

 Jakt-fiskekart for Helgeland og Salten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Klikk" for å åpne portalen

Ny Versjon av Helgelandskartet

  

 

 "Klikk" for å åpne siden fiskealarmen,no

 

 

 

 

Jeger Registret

Jegerprøven

Statskog

 

  

 

 

 

Alstahaug JFF

Alle hundeklubber i Norge

Austbakken`s Kennel

Bodø JFF

Brurskanken Turlag

Børgefjell Nasjonalparkstyre Byrkije

Lomsdal-Visten Nasjonalpark

Drevja.com

Direktoratet for naturforvaltning

Fiske i Vefsna

Fjelloven

Fuglehundklubbenes forbund

Helgeland 

Jaktvollen

Kennel Vakkerdalen

Kursagenten (40 jakthundkurs)

Kurs for jakthunder

Miljøverndepartementet

Mosjøen

Oladalens Venner

Rana JFF

Skjørlægdas Naturreservat

Svenska Jägareförbundet

Trondheim JFF 

Vefsna

Høringsdokumenter 2014

12.2.2014:

 

Målsetting for elgforvaltningen i Vefsn kommune, 2014 – 2017.

 

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I VEFSN KOMMUNE

Høringsdokumenter 2013
 

18.12.2013:

 

Motorisert ferdsel i utmark - intern innspillsrunde

 

Fra: Siri Parmann [mailto:siri.parmann@NJFF.no]
Sendt: 13. desember 2013 08:54
Til: ''Fylkessekretærer (Alle fylkessekretærer)' (fs@njff.org)'
Emne: Motorisert ferdsel i utmark - intern innspillsrunde

Hei!
Vedlagt følger et notat vedrørende NJFF og motorisert ferdsel i utmark der
NJFF anmoder om innspill fra organisasjonen. På bakgrunn av innspillene ,
vil forbundsstyret behandle temaet og fatte et nytt vedtak om forbundets
ståsted i forhold til dette temaområdet.

Høringen legges opp slik at lokalforeningene sender sine innspill inn til
fylkeslagene. Fylkeslagene sammenfatter disse og behandler saken før det
sendes over et innspill fra fylkeslaget til NJFF. NJFF utarbeider så en sak
som legges fram for forbundsstyret med bakgrunn i innspillene fra
fylkeslagene.
Det legges opp til følgende tidsplan for denne innspillsrunden:

-          Lokalforeningene sender sine innspill til fylkeslagene innen 10.
februar 2014

-          Fylkeslagene sender sitt innspill inn til NJFF innen 1. mars 2014

Fordi vi sentralt mangler mailadresse til noen av foreningene, velger vi å
sende dette ut via fylkeslagene. Vi anmoder derfor fylkeslagene om å
videresende denne mailen så raskt som mulig ut til lokalforeningene i hvert
av fylkene. Dersom dette medfører utfordringer for noen av fylkeslagene, ber
vi om at dere gir en umiddelbar tilbakemelding til undertegnede, slik at vi
får fanget opp alle lokalforeningene på en god måte.

Internt høringsnoatt motorisert ferdsel, 09.12.13

 

I det vedlagte notatet er det satt opp noen konkrete forslag til punkter som
NJFF ber om innspill på. Det er selvsagt også mulighet til å bringe inn
andre elementer utover dette.

Har dere spørsmål, er det bare å ta kontakt.


Med vennlig hilsen

Siri Parmann
Fagsjef
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Tlf: 66 79 22 12 / 66 79 22 00, mob. 95 94 13 18
E-post: siri.parmann@njff.no<mailto:siri.parmann@njff.no>
Web: www.njff.no<http://www.njff.no>

 

 

17.01.2013

 

Høring, Øyfjellet vindkraftverk Nordland

 

Høring angående reaksjoner rettet mot hund.

Høring til klubbene

Reaksjoner mot hund

 

______________________________________________________________________

Høringsdokumenter 2012

 

 

11.12.2012

 

Til orientering pågår det nå høring av «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» i Nordland. Høringsfristen går ut ved årsskiftet. Les alt fra fylkesmannen

 

 

28.aug 2012

 

 

21.juli 2012

 

Orientering - Fastsatt planprogram til Regional plan for Vefsna

 

29.juni 2012

 

OMRÅDEREGULERING FOR GRANÅSEN INDUSTRIMINERALER MED KONSEKVENSUTREDNING - UTLEGGING TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

 

 

VJFF ? Vefsn Jeger- og Fiskerforening
web: info helgeland