Årsmøte

 

Her er bilder fra årsmøtet på Milano mat og Vinhus 11. mars 2024 (klikk på bilder for å se stort format)

Revisor Frode Stifjell redegjorde for foreningens regnskap.

Geir Schei, Laila Nevervei, Christer S Lukassen, Rune Finsås Einerm og Kristin M Skotnes fikk alle utmerkelser for sine verv i foreningen.

Laila Nevervei og Kristin Marro Skotnes ble takket av med en rose og gavekort fra Nava sport for sin innsats i foreningen.

Rune Finsås Einrem fikk tildelt Æresmedlemskap for sin mangeårige innsats i foreningen.

Geir Schei fikk tildelt sølvmerket for sitt mangeårige engasjemang i fuglehundgruppa.

Christer Skotnes Lukassen fikk tildelt sølvmerket for sin mangeårige innsats på jaktskyteanlegget til foreningen.

Leder i foreningen Cathrine Markussen og ordstyrer Roy Brubakk

____________________________________________

2023

 

Saksliste

 1. Åpning
 2. Godkjenning av fremmøtte representanter
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Valg av dirigent og sekretær
 5. Valg av 2 medlemmer for underskrivelse av protokoll
 6. Årsmelding 2022 og handlingsplan 2023
 7. Regnskap 2022
 8. Budsjett 2023
 9. Vedtektsendringer
 10. Valg

2022

2021

 

Fra Årsmøtet på teams 15.3.2021
VJFF inviterer til digitalt årsmøte 15.03.2021 kl.18 på Zoom.
Grunnet covidrestriktsjonene, og for å sikre forutsigbarhet, har vi besluttet at årsmøtet gjennomføres digitalt.
Påmelding på mail: vefsnjff@gmail.com med navn og mailadresse. Link til møtet sendes etter registrering.
Innkommende forslag må være styret i hende via e-post eller post innen 01.02.2021.
Hjertelig velkommen og la oss håpe vi aldri skal ha digitalt årsmøte igjen!
Styret
Saksliste
 1. Åpning
 2. Godkjenning av fremmøtte representanter
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Valg av dirigent og sekretær
 5. Valg av 2 medlemmer for underskrivelse av protokoll
 6. Årsmelding 2020 og handlingsplan 2021
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Regnskap 2020
 9. Budsjett 2021
 10. Innkomne forslag
 11. Valg
 12. Valg av valgkomité
 13. Hederstegn
Innkomne forslag
 1. Legge hyttene på iNatur.no
 2. Forslag til vedtektsendringer for Vefsn Jeger- og fiskerforening

Styret har mottatt en rekke innsigelser på at foreningens vedtekter avviker fra “mønstervedtektene” til Nordland og Norges JFF. Vi har derfor gjort en jobb for å tilpasse våre vedtekter mønstervedtektene. Sort skrift er VJFF sine orginalvedtekter, rød skrift blir sletting, blå skrift er tillegg eller omformuleringer.

________________________________________________________________________________________________________

2020

Årsmeldinger-/referater 2020

Årsmeldinger-/referater 2019

Årsmeldinger-/referater 2018

Årsmeldinger-/referater 2017

2016