Utleieregler-/priser

Utleieregler/priser for VJFFs hytter.

Årsmøtet 13.03.2017 besluttet å endre utleieregler og priser for leie av VJFFs hytter.

Hovedstyret fremmer følgende forslag til utleieregler og priser. Bakgrunnen for forslaget er differensiering mellom hyttene samt ønske fra hytte styrene om større mulighet for å øke leieinntektene.

• Bestilling av hytte kan tidligste gjøres 6 mnd. før første leiedøgn.

• Bestilling skal foretas pr mail til ansvarlig utleier med navn på alle som skal benytte hytten samt eventuelt medlemsnummer i VJFF

• Leien skal betales samme dag som leien er bekreftet fra utleier.

• Utleiedøgn begynner/avsluttes kl. 14:00.

• Nøkler utleveres etter at leien er registrert på konto/betalt.

• Priser: Det enkelte hyttestyre fastsetter utleieprisene. Medlemmer av VJFF skal max betale 50 % av prisen satt for ikke medlem. Utleieprisen beregnes ut fra medlemskap på det tidspunktet hytten blir bestilt.

• For skoleklasser betales medlemspris x antall sengeplasser. Juniormedlemmer (<17 år) har gratis leie. Det enkelte hyttestyre må utøve skjønn i hht ønske om å kunne rekruttere/tilrettelegge for ungdom.

• Det enkelte hyttestyre kan ut fra konkret vurdering avtale utleie på andre vilkår enn standard leie, men da i hovedsak utenom de mest populære periodene og dette må ikke gå på bekostning av VJFF’s medlemmer.

• Leietaker kan avbestille senest 15 dager før leiedato. 75 % av innbetalt leie refunderes. Ved avbestilling mindre enn 15 dager før leiedato gis det ingen refusjon. Dersom avbestillingen skyldes vær eller føreforhold som gjør det uforsvarlig eller umulig å gjennomføre turen refunderes hele beløpet.

• Forslaget ble enstemmig godkjent

Utleieregler og priser gjelder fra 13.03.2017.

 

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: