Vefsnlaks

Møtereferater og annen info fra Vefsnlaks AS  2019

Eiermøte 1-19/Generalforsamling 2019 Vefsnlaks AS
Hei
På sist styremøte ble fastlagt datoer for Eiermøte 1-19 og Generalforsamling 2019
Eiermøte 1-19 avholdes 3. april med møtestart 19.00 (styret møter 18.00)
Generalforsamling avholdes 15. mai med møtestart kl. 19.00.
Dette til deres informasjon. Innkallinger med angivelse av møtested sendes ut senerefølger med det første.
Jeg vedlegger notat vedrørende eierskap til laksetrappene. Trappeprosjektene er hovedoppgaven for Vefsnlaks for tiden, og vil nok være dette i noen år fremover. I tillegg er arbeidet med å sikre adkomst til Vefsna ved bygging av viltgjerde og oppfølging av det kommunale arbeid med infrastrukturplan svært viktig, men også arbeidskrevende. Mer info om disse sakene vil være hovedtema på eiermøtet, sammen med info om sesongen 2019 fra Forvaltningslagene.Vi kan informere om at foraltningslaget i Drevjo nå har vedtatt å gå inn på eiersiden i Vefsnlaks, noe som gir det aller beste grunnlag for nært samarbeid mellom de tre vasdragene Vefsna, Fusta og Drevjo.

For Vefsnlaks AS
Jim Nerdal

Notat eierskap

Møtereferater og annen info fra Vefsnlaks AS  2018

Møtereferater og annen info fra Vefsnlaks AS  2017

Møtereferater og annen info fra Vefsnlaks AS  2016

Skjema for diverse Behovsanalyser