Tegne medlemskap

Bli medlem via internett eller få en venn som allerede er medlem til å verve deg.

Tegn medlemskap her

Barne og ungdomsmedlemskap gjelder ut det året medlemmet fyller 25 år. Inkluderer Fiskeklubbmedlemskap tom fylte 15 år.

Pensjonist-/uføremedlemskap gjelder fom det året medlemmet fyller 67 år og for uføretrygdede.

Familiemedlemsskap kan tegnes hvis ektefelle/samboer allrede er hovedmedlem.

Sidemedlemskap kan tegnes hvis du allrede er hovedmedlem i en annen forening tilsluttet NJFF.

Forøvrig finnes innmeldingsblanketter på jaktskyteanlegget  og hos de enkelte utvalgsledere.

Som lokallagsmedlem får du nyte godt av de lokale fordeler som den enkelte forening har. Det kan være adgang til et jaktterreng eller et fiskevann, og tilbud som skytebane, foreningshytter, kurs og lokale treningstilbud for hunder m.m.

Undersøk hva din lokale jeger- og fiskerforening har å tilby deg.

Her kan du lese mer om NJFFs medlemsfordeler.