Langskarneshytta

2024

Langskarneshytta – av Bjørn Grimsby

Artikkelen er hentet fra jubileumsskriftet i 1996
Langskarneshytta ligger like ved Langskarneset lengst sør i Eiterådalen. Etter sterke anbefalinger fra skogforvaltninga har VJFF fått eiendomsretten til hytta av Direktoratet for Statens skoger.
Hytta ble bygd like før krigen, antakelig i 1939, den ble bygd i nærheten av fløtningsdammen i Langskarelva. Dammen er helt forfalt, og har etter alt å dømme ikke vært i bruk etter krigen. Hytta ble ikke gjort skikkelig ferdig da den ble satt opp av folk fra Eiterådalen. De som tok de hardeste takene var Adolf Fagerbakk og brødrene Johan, Arne og Mikal Holmen. Arne og Mikal ble senere skutt på Falstad, mens Fagerbakk gjennomgikk umenneskelig tortur etter tyskernes opprulling av motstandsarbeidet i disktriktet.
Det er mulig at hytta var tenkt brukt i forbindelse med motstandsarbeidet under krigen, men det foreligger ikke bevis på at den virkelig ble brukt. Hytta danner det ene naturlige endepunktet for ruta Eiterådalen – Stavassdalen, med Stavassetra som rasteplass omtrent midt på strekninga.
Ved vegen
Rundt 1970 har noen privatpersoner på eget initiativ lagt golv og tak på hytta. Hytta står ulåst og det later til å gå fint. Selv om Langskarneshytta bare ligger et steinkast fra vegen, har det i hvert fall hittil vært hyggelig å komme hit.

 

Hovedsponsor 

Samarbeidspartnere:

Som nevnt har hytta neppe vært i aktiv bruk under krigen, men i dag når vi kommer opp dit, 50 år etter de dramatiske hendingene i disse strøkene, stemmer det opp til andakt å tenke på den skjebne som er rammet dem som satte den opp.