Lavasshytta

2024

Lavasshytta – historie av Bjørn Grimsby

Artikkelen er hentet fra jubileumsskriftet i 1996 

Lavasshytta er foruten Sefristua, som nå er solgt, den eneste av foreningas hytter som er “bygd av nyo”. Den ble satt opp i 1962 som erstatning for Bjørnvollen som ble neddemt ved oppdemninga av Hundålvatnet. Det var like etter den tragiske ulykken hvor to mosjøungdommer omkom i snøstorm på Hundålvassfjellet på veg til Bjørnvollen. Da hadde redningsmannskapene vært innom alle hyttene i området, og da det skulle det settes farge på Lavasshytta, ble det snakk om at fargen burde være så godt synlig som mulig og at taket burde være blankt. Stikk i strid med alle anbefalingene fra fargerådet. Tunge bører Det var Egil Haukland og Knut Forsjord som hadde tatt på seg snekkerarbeidet på det som skulle bli Lavasshytta. Utstyr til snekkerne skulle fraktes inn på dugnad. Det var mye folk, så mange som det var plass til på Bjørnvollen om natta. Likevel ble det ei bra bør på alle. Sjøl hadde jeg en blytung kartong og et par pakker spiker i sekken og to armeringsstenger for fundamentene i nevene.  Arnulf Tverå spaserte oppover med full ryggsekk og en 25 kilos potetsekk i nevene. Da vi kom fram ba jeg om å få se innholdet i kartongen som nesten hadde tatt knekken på meg. Bortsett fra noen pakker margarin var den full av salt! Det skulle gutta ha for å “prekevere” all fisken de hadde tenkt å ta. Da lå de tynt an et øyeblikk, før det komiske i situasjonen gikk opp for meg, godt hjulpet av de andre. Sterke meninger Et par år etter at hytta var ferdig tilbrakte jeg noen uforglemmelige dager der sammen med to av VJFFs virkelige veteraner; Jorulv Aune og Arthur Olsen. Like etter oppdemninga av Hundålvatnet var det god tilgang på mat, og det ble et rikt fiske noen år framover. (Dette fenomenet skyldes den s.k. demningseffekten). Vi hadde garn i Hundålvatnet og fikk bra med fisk. Herrene Olsen og Aune var gode venner, men hadde sterke meninger. De gikk ikke av veien for en frisk krangel seg i mellom. Overfor tredjemann, i dette tilfelle undertegnede, dannet de imidlertid en felles front. Jeg fikk liten innflytelse på tilværelsen, enten det nå gjaldt matlaging, vegvalg eller garnsetting. Dersom man tar en rotur tvers over Lavatnet, vil man på myrene der finne kjegleformede stubber av bjørk. Det er merker etter bever som ble satt ut i Sørvassdalen av tannlege Weding i mellomkrigstida. I jubileumsåret er Lars Lorentzen leder for hyttestyret. Med seg i styret har han Torbjørn Olsen, Arne Rasmussen, Sigrid Fagerbakk, Jonny Evensen, Gunnbjørgog Bjørn Knutsen.

 

HovedsponsorSamarbeidspartnere: