Om oss

Ved utgangen av 2023 hadde foreningen 382 betalende medlemmer. Med det er VJFF en av Nord-Norges største Jeger- og Fisker foreninger. Nærområdet vårt byr på unike friluftslivsmuligheter både sommer og vinter, noe våre medlemmer vet å verdsette.

I umiddelbar nærhet til Mosjøen er det stort sett private grunneiere. Disse selger fiskekort, men småviltjakt i nærheten av tettstedet er det ikke så lett å få tak i.  Imidlertid vil en biltur på rundt en halv time bringe deg inn på Statsskog sitt område som for øvrig dekker det meste av fylket. Her er både fiske- og jaktmulighetene store, og det er enkelt å få tak i kort via mange utsalgssteder.

Foreningen består av flere utvalg med engasjerte tillitsvalgte som ivaretar de forskjellige aktivitetene. I 2023 hadde VJFF rundt 48 aktive tillitsvalgte som står for alt fra drift av jaktskyteanlegget på Kvalforssetra, gjennomfører jegerprøvekurs, avholder fuglehundprøver, organiserer familiedager og fluekastekurs og en mengde annet. Vi er også heldige og har mange flotte hytter med dyktige hyttestyrer og frivillige som legger ned en stor dugnadsinnsats. Hyttene kan leies av både medlemmer og ikke-medlemmer. Du kan lese mer om hyttene med å følge link på forsiden.

Hovedstyret består av:
Leder, nestleder, sekretær, kasserer, kvinnekontakt, leder av rekrutteringsutvalget, leder i jaktskytegruppa, leder i fuglhundgruppa, og to styremedlemmer.

Foreningens formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs
gjeldende strategidokument i tillegg til:

 • Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt- og fiskebestanden ved positive tiltak på vilt og fiskestellets område.
  • Å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt, fiske og friluftsliv.
  • Å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.
  • Å innarbeide respekt for jakt, fiske og friluftslovgivning hos allmennheten.
  • Å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.
  • Å arbeide for å verne naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk.
  • Å drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.
  • Å tilrettelegge for bevegelseshemmede og handikappede.
  • Å arbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner for å nå disse
  målene.
  • Å arbeide for å etablere medlemsfordeler. Det skal sørges for at foreningens medlemmer
  gis prisfordeler i forhold til ikke medlemmer.

VJFF ønsker å være en møteplass for folk med like interesser men også en tilbyder av ulike aktiviteter for våre medlemmer. Gjennom vårt virke ønsker vi å fremme bærekraft og respekt for naturen.

Ved å klikke på linkene oppe på siden vil du finne mer informasjon om de enkelte utvalg og foreningens hytter,  på høyre siden finner du aktuelle info som er publisert via vår facebookside.

Resultater fra konkurranser, prøver, utstillinger etc. blir lagt ut som nyheter, de blir også lagt i det utvalg hvor de hører til.

Send en e-post til vår adresse vefsnjff@gmail.com  Ikke- medlemmer er selvfølgelig også velkomne til å kontakte oss.

 

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: