Utvalg og hyttestyrer

Hyttestyret på Jengelhytta 1951

Utvalg og Hyttestyrer

E-post til VJFF: vefsnjff@gmail.com

 

 • Fiskeutvalget: 2022
 • Leder:
  Nestleder:
 • Sekretær:
 • kasserer:
 • Styremedlem:
 • Styremedlem:   

Fiskeutvalget har desverre ikke medlemmer som er villige til å jobbe i utvalget i år. Har DU eller kanskje kjenner du noen som har lyst til å jobbe med fiskerelaterte oppgaver i foreningen så ta gjerne kontakt med leder i VJFF

 • Fuglehundgruppa 2022
 • Leder:              Geir Schei
  Nestleder:       Bjørn Grane
  Kasserer:         Elin Kjønnås
  Materiell:         Line Grøvnes         
  Styremedlem: Tom Roger Strøm
  Styremedlem: Kjell Arne Antonsen         Tlf: 996 90 022
 • Jakskytegruppa 2022
 • Leder:               Christer Lukassen
  Nestleder         Per-Thomas Eiterstrøm    Tlf: 482 789 87
  Sekretær:         Rannveig Storfjell               Tlf: 997 18 180
  Kasserer:          Lars Farbu                            Tlf: 997 917 71
  Leirduebane:  Arnold Fjelleng                   Tlf: 474 41 018
  Leirduebane:  Hans Olsen
  Elgbane:          Erlend Herring                  Tlf: 915 931 30
  Elgbane:          Andre Skulstad                  Tlf: 909 17 164
 • Materiell:        Torstein Einrem
 • Jengelhytta 2022
 • Leder:               Tore Bjørnå-Hårvik      Tlf: 977 764 44
 • Nestleder:        Roy Brubakk                 Tlf: 903 60 278
 • Kasserer:          Even Bjørnå                 Tlf: 996 074 38
 • Styremedlem:  Kurt Sandun        
 • Styremedlem:  
 • Utleier:              Even Bjørnå                  Tlf: 996 074 38
 • Reserve:           Tore Bjørnå-Hårvik      Tlf: 977 764 44
 • Krutvasshytta 2022
 • Leder:            Kjell Turmo                    Tlf: 992 99 946
 • Nestleder:     Roy Magne Olaisen      Tlf: 957 29 687
  Kasserer:      John Arne Rasmussen  Tlf: 402 34 552
 • Medlem:      Terje Johansen
 • Medlem:      Torkil Berg                      Tlf: 982 52 427
 • Medlem:      Dag Holmen
 • Medlem:      Kristin Nicolaisen
 • Medlem:      Bjørn Tore Bergsnev  Tlf: privat: 922 14 003 Tlf: Arb dagtid: 93295744
 • Utleie:          John Arne Rasmussen  Tlf: 402 34 552
 • Naust Brunreinvatnet 2022
 • Utleie:    Bjørn Tore Bergsnev  Tlf: privat: 922 14 00 Tlf: Arb dagtid: 93295744
 • Reserve: Kjell Turmo                 Tlf: 992 99 946
 • Lavasshytta 2022
 • Leder:                Lars Lorentzen      Tlf: 751 898 30/482 49 036
 • Nestleder:         Øyvind Svartvatn  Tlf: 751 73 731/975 72 532
 • Kasserer:          Ola J, Morisbakk    Tlf: 901 99 454
 • Styremedlem:
 • Styremedlem:   
 • Utleie:               Ola J. Morisbakk     Tlf: 901 99 454
 • Reserve:           Lars Lorentzen        Tlf: 482 49 036
 • Langskarneshytta 2022
 • Leder:                Kjell Turmo             Tlf:  992 99 946
 • Nestleder:           
 • Litjvasshytta 2022
 • Leder:           Roy Brubakk             Tlf: 903 60 278
 • Nesteder:     Per Ole Nikolaisen   Tlf: 977 41 479
 • Kasserer:     Rune Ravassbakk     Tlf: 988 82 255
 • Medlem: Magne Krutnes              Tlf: 991 05 636
 • Utleier: Magne Krutnes                Tlf: 991 05 636
 • Reserve utleie: Roy Brubakk       Tlf: 903 60 278