Kvinnegruppa

Kvinneutvalget

2024

  • Medlem: Hilde Lyeng
  • Medlem: Pernille Skjager
  • Medlem: Tove Finstad
  • Medlem: Anette Herringbotn Søttar
  • Medlem:
  • Kvinnegruppa på facebook

Kvinneutvalget konstituerer seg selv.

Første kvinnekontakt i Vefsn JFF

Laila Nævervei blir Vefsn Jeger- og Fiskeforening sin første kvinnekontakt. 

Det har i mange år vært ønskelig å få på plass en egen kvinnegruppe og/eller en kvinnekontakt i Vefsn JFF og nå har vi endelig ei som er interessert! Sier en fornøyd leder Nils-Kristian Brubakk.

Norges Jeger- og Fiskeforening har satt seg som mål å stimulere til økt andel kvinner i foreningen. Innen 2025 er et mål at 20% av medlemsmassen er kvinner og at 50% av alle medlemmene under 30 år skal være kvinner. Per i dag er halvparten av alle som avlegger jegerprøven kvinner så målet til NJFF er fullt realiserbart.

Gjennom den over 75 år lange historien til Vefsn JFF er det ikke fritt for iherdige kvinnelige ildsjeler! Både innen skyting, jakt og fiske så vel som hundesporten har det vært mang en kvinne som har hevdet seg i toppen!

Det vi håper med å få på plass en kvinnekontakt er at terskelen for å bli med på aktiviteter, initiere aktiviteter og å spørre om hjelp skal bli lavere. Sier Brubakk

Et av de sentrale virkemidlene til å nå NJFF sine mål er ved å etablere egne kvinnenettverk i forbundet.

Jeg takker VJFF for tilliten og at de ønsker kunnskapen jeg har innhentet over flere tiår. Målet med gruppa er å nå flest mulige damer, slik at vi utfyller hverandre på det vi er gode på. Samarbeide på tvers av gruppene. Jeg vil jobbe for å etablere en møteplass/arena der aktiviteten skjer på damene sine premisser og etterspørsel. Vi skal holde samlinger, kurs, sosiale kvelder med mer, som vi ønsker skal være inspirerende til å komme seg på jakt eller fiske. Sier Laila Nævervei.

Litt om Laila:
Bor: Ømmervatnet 
Sivilstatus: Gift 
Barn: 2 voksne  
Favorittjakt/fiske: Elgjakt og kveite fiske 
Beste jakt/fiskeminne: Når jeg skaut min første elg, med mausern jeg hadde arvet fra min far. Når jeg var ute i robåt alene og fikk ei kveite på 12kg
Hund: Grå elghund
Drøm: Rådyrjakt på helgelandskysten og bjørnejakt i Canada