Historikk

VEFSN JEGER- OG FISKERFORENING BLIR TIL

Første forberedende møte til dannelsen av Vefsn Jeger- og Fiskerforening ble holdt 11. april 1946. De som var med på dette møtet var Jorulv Aune, Arne Asla, Maikal Sletten, Sigvart Drevland, Arnulf Råe, Trygve Jacobsen og Petter Vikhammer.
Disse karene, som alle var ivrige friluftsfolk, hadde tidligere tatt kontakt med Norges Jeger- og Fiskerforbund, og fått råd og vink i anledning start av en slik forening. Likeså norm for lover.
Det ble på det første møtet enighet om å invitere til konstituerende møte ved å henvende seg til interessert personer i Vefsn og nabokommunene., samtidig med kunngjøring i lokalavisen.
Konstituerende møte ble holdt i Mosjøen 9. mai 1946. Dette var i følge Helgeland Arbeiderblad et meget godt besøkt møte, og over 100 personer tegnet seg som medlemmer i det siste tilskuddet på Mosjøens foreningsstamme. På møtet ble også kontingentsatsen drøftet, og den årlige kontingenten ble satt til 5 kroner.
Navnet på foreningen ble Vefsndistriktets Jeger- og Fiskerforening, virkeområdet skulle være Vefsn, Grane og Hattfjelldal. (Navnet ble senere endret til Vefsn Jeger- og Fiskerforening etter at både Grane og Hattfjelldal fikk egne foreninger.
På det første møtet drøftet de frammøtte også de formål som den nye foreningen skulle arbeide for.
Helgeland Arbeiderblad konstaterer i sin omtale at det ut fra de mange innleggene kan synes som om foreningen får virkefelter nok. Et sentralt arbeidsområde var å få opp fiskebestanden i distriktet. Den foreskrevne medisin var å få slutt på alt rovfiske og anlegge et klekkeri. Også jakt ble livlig debattert på stiftelsesmøtet. En av talerne var rett ut sagt bestyrtet over at rikfolk sørfra fikk legge beslag på det fineste jaktterrenget i distriktet og oppfordret den nye foreningen til å få en ordning på dette. Avslutningsvis i sin omtale av stiftelsesmøte, henstiller Helgeland Arbeiderblad til alle som er interessert i jakt og fiske, om å slutte opp om den nye foreningen “som trenger støtte fra alle”.
Som foreningens første formann ble Jorulv Aune valgt. De øvrige styremedlemmene ble Trygve Jacobsen, Johan Børresen, Edvard Eriksen og Sigvart Drevland.